Familiebeleid GGZ onvoldoende op orde

GGZ-instellingen hebben hun familiebeleid onvoldoende op orde. Dat blijkt uit een rapport over de zichtbaarheid van familie in de GGZ dat op de Landelijke Dag Psychische Gezondheid naar buiten is gebracht. Het rapport is de weerslag van een enquête van het meldpunt Meld je zorg van het Landelijk Platform GGz in samenwerking met het Fonds Psychische Gezondheid. Familie wordt te weinig betrokken als hun familielid wordt behandeld binnen de geestelijke gezondheidszorg. Komende vrijdag zitten familieorganisaties met het ministerie van VWS rond de tafel voor overleg hoe de uitkomsten te rijmen zijn met een dreigende subsidiestop. 

Meer dan de helft van de familieleden (die wel toestemming hebben van de cliënt) krijgt geen informatie over de diagnose, nog minder mensen krijgen informatie over de behandeling. De helft van betrokkenen antwoordt ‘nee’ op de vraag of er afspraken gemaakt zijn over de rol van de familie tijdens de behandeling. Ook algemene informatie over verschillende mogelijkheden binnen instellingen voor familie (zoals informatieavonden of cursussen) wordt maar mondjesmaat gegeven. Op de vraag of familie ook hulp of ondersteuning van de instelling heeft ontvangen, antwoord 62% van de mensen met ‘nee’.

Opmerkelijk genoeg bleek ook uit de enquête dat zelfs de mensen die wettelijk recht hebben op bepaalde informatie (zoals ouders, mentoren of curatoren), nauwelijks betrokken waren bij de behandeling. En ook al was dit maar een kleine groep mensen binnen de enquête, dit is een ernstig signaal voor de GGZ.

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter herkent zich in de conclusie uit het rapport dat we nog maar aan het begin staan in de ontwikkeling van goed familiebeleid. “Natuurlijk zien we hoe een aantal bezielde professionals het familiebeleid van hun instelling naar een hoger plan proberen te tillen. Ook nu weer staan er bijvoorbeeld 5 nieuwe instellingen klaar om door Ypsilon getraind te worden in het gebruik van de Triadekaart. Maar tegelijk constateer ik ook dat er in de komende editie van Ypsilon Nieuws ook schrijnende brieven staan van familieleden die niet werden gehoord. De tijd van familiebeleid als persoonlijke hobby is voorbij. We verwachten dat de instelling het als geheel oppikt en daar zijn al medewerkers op aanspreekt.”

Voor het volledige rapport: www.psychischegezondheid/melduwzorg of www.platformGGZ.nl.

ANBI logo