Familiecoaches na training goed voorbereid op hun taak

De cursus, ontwikkeld door Altrecht, Indigo en Ypsilon Utrecht, bereidt familieleden voor op een mogelijke rol bij het bewerkstelligen van een beter contact tussen de familie van de patiënt en de GGZ-instelling. Op basis van een goed gedocumenteerd cursusboek zijn de cursisten, ook wel familie-ervaringsdeskundigen (FED’s) genoemd, stevig voorbereid op hun taak, die veelal voortkomt uit eigen ervaringen met zorgverleners.

Verbinden

Nu blijkt nog maar al te vaak dat professionele zorgverleners er veelal niet of nauwelijks in slagen om zich te verbinden met de familie van de patiënt. De FED’s kunnen de drempel voor de families verlagen door tips te geven over hoe ze het beste om kunnen gaan. Zij doen dat op grond van hun eigen ervaringen, aangevuld met belangrijke informatie over de zorgorganisatie, de ziektebeelden en dergelijke. Zo kunnen de leefwereld van de patiënt en diens familie en die van de GGZ-instelling elkaar gaan vinden en is de kans groter dat beter dan voorheen gewerkt wordt binnen de triade patiënt – familie – zorgverlener.

 

Tom Rusting, vanuit Ypsilon Utrecht een van de initiatiefnemers van de cursus, is trots op wat de cursus voor de deelnemers, onder wie ook Ypsilon-kaderleden, heeft betekend. “Zij zijn nu beter toegerust om actief te worden en te blijven als familiecoach. Ze zijn geen lid van het behandelteam, ze houden waar mogelijk contact met de familie en kunnen bij problemen bijvoorbeeld in de communicatie tussen zorgverleners en de familie ingeschakeld worden”, zegt hij. De cursisten blijven elkaar in de toekomst regelmatig tegenkomen tijdens terugkombijeenkomsten, waarin ze hun ervaringen kunnen uitwisselen en zo hun kennis en ervaring ‘op peil’ kunnen houden.

Ypsilonvoorzitter Jan Zandijk woonde de certificeringsbijeenkomst bij. Hij benadrukte het grote belang van de inzet van FED’s en feliciteerde de betrokkenen met hun certificaat. Ook meldde hij dat Ypsilon ruchtbaarheid zal geven aan deze cursus, die op meer plaatsen in Nederland goed bruikbaar is. 

ANBI logo