Familieversie maakt Quickscan GGZ compleet

De ‘Quickscan GGZ Werken met familie’ is af. Met het instrument kunnen hulpverleners zien of hun afdeling of team het goed doet op gebied van samenwerking met en ondersteuning van naasten. De Quickscan kon al worden ingevuld door hulpverleners, maar met de nu opgeleverde ‘spiegelscan’ voor familieleden is het instrument compleet.
De twee scores naast elkaar, die van de hulpverleners en die van de naasten, geven een compleet beeld van de kwaliteit van het familiebeleid van het team of de afdeling.

Dat goede zorg aan GGZ-patiënten niet kan zonder samen te werken met familie of naasten, is inmiddels bekend en staat zwart op wit in alle kwaliteitsstandaarden. Maar hóe dat dan moet, was niet gemakkelijk te vinden. Met de Quickscan GGZ Werken met familie kan dat nu in 10 minuten. De scan laat zien wat een team of afdeling goed doet en waar kansen voor verbetering zitten. Zitten die bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening of bejegening, dan kan de gebruiker rechtstreeks doorklikken naar informatiebronnen, hulpmiddelen en interventies.
Familie heeft met de spiegelscan nu een eigen instrument in handen om met de hulpverleners in gesprek te gaan over de samenwerking en ondersteuning.
De Quickscan is nu al een succes. Honderden mensen hebben de scan gebruikt en ook zorgverzekeraars zien de meerwaarde. Als eerste zorgverzekeraar heeft CZ als eis gesteld dat instellingen de Quickscan GGZ invullen en aangeven wat ze met de resultaten gaan doen.

Familieleden en naasten kunnen op www.quickscanfamilie.nl een account aanmaken en de ‘Quicksan GGZ Werken met familie’ invullen. Hulpverleners kunnen hetzelfde doen, maar dan op www.quickscanggz.nl

De Quickscan GGZ Werken met familie is mede mogelijk gemaakt door het CZ Fonds en door de stichting Vrienden van Ypsilon.

ANBI logo