Financiering langdurige GGZ-zorg voor 2016 veilig gesteld

Mensen in de GGZ die langdurig aanspraak maken op de zorg hoeven volgend jaar niet te gaan leuren om de kosten ervan vergoed te krijgen bij de gemeente. Dat heeft het ministerie van VWS  bekrachtigd na een lobby vanuit GGZ Nederland. Daarmee is de onzekerheid voor patiënten met een zogeheten ZZP B-pakket die op een ZZP C-plek zitten voorlopig van tafel.

Verschillende zorgaanbieders moesten in debat met zorgkantoren over de vergoeding van de behandeling omdat in de huidige Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg voor mensen met GGZ-problemen nog niet goed geregeld is. Zorgkantoren verwezen de GGZ-instellingen daarom soms door naar de gemeente, maar dat is niet terecht, zeggen het ministerie en de Nederlandse Zorgautoriteit nu officieel: Voor de bekostiging is de indicatie leidend en deze ZZP-B patiënten vallen dit jaar én volgend jaar dus gewoon onder de Wet langdurige zorg. Dat betekent dat het zorgkantoor voor deze patiënten zorgplicht heeft en ook voor 2016 zorg moet inkopen voor deze groep.

Op de achtergrond maken onder meer het Landelijk Platform GGz en Ypsilon zich nog altijd druk om voor de GGZ een vaste plek te krijgen in de Wlz. In opdracht van het ministerie werken bureaus verschillende scenario’s uit die duidelijk moeten maken wat de gevolgen zijn als gewerkt wordt met criteria X of criteria Y. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter: “Het is een taaie strijd waarin allerlei belangen spelen die niets met zorg te maken hebben. Dat bewijst het getouwtrek met die ZZP B-groep: als je niet oppast verwordt het tot een ordinaire centenkwestie en staat iemands recht op zorg zomaar ter discussie. Dus we blijven er bovenop zitten.”

ANBI logo