Geduld is op: langer wachten op Wlz is onaanvaardbaar

Het geduld van MIND is op. Volgens staatssecretaris Blokhuis zullen ggz-cliënten pas in 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg. MIND, de koepel waartoe ook Ypsilon behoort, is hier zeer verontwaardigd over. “Cliënten zijn al vier jaar lang aan het lijntje gehouden, nadat de Tweede Kamer op basis van een lobby van MIND en Ypsilon unaniem de motie Bergkamp-Keijzer aannam. Die maande het kabinet om toegang van ggz-cliënten tot de Wlz te regelen. Moet de uitvoering zeven jaar (!) op zich laten wachten?” vraagt MIND nu. “Het is onaanvaardbaar dat juist de kwetsbaarste groep ggz-cliënten niet de zorg krijgt die ze nodig heeft. Duizenden cliënten en hun naasten blijven al die tijd in onzekerheid. Onder hen is een groep cliënten van wie het voor iedereen buiten kijf staat dat zij een plek binnen de Wlz verdienen, maar die er door rigide systeemregels buiten vallen.”

De argumenten van de staatssecretaris overtuigen allerminst. Volgens hem kan het Centrum Indicatiestelling Zorg pas mensen gaan werven en opleiden als de wet is aangenomen. MIND vindt dat het CIZ nu al ggz-expertise moet opbouwen en startklaar moet zijn op het moment dat de wet definitief is. De staatssecretaris verwijst verder naar financiële verschuivingen die moeten plaatsvinden tussen zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Dit zijn typische systeemproblemen. Als men bereid is om de cliënt centraal te stellen en de financiering patiëntvolgend te laten maken, dan is daar een oplossing voor te vinden.

Staatssecretaris Blokhuis pleit voor zorgvuldigheid om onrust en hiaten in de zorgverlening te voorkómen. Zijn aankondiging heeft echter een averechts effect, bijt de koepel terug, zeker omdat voor een grote groep cliënten beschermd wonen in de WMO het overgangsrecht per 2020 verloopt. “De politiek heeft vier jaar verloren laten gaan; de tijd om alles precies volgens de regeltjes te doen is voorbij; er moet nu worden doorgezet!” MIND roept de staatssecretaris op om met meer creativiteit en urgentie de blokkades in het systeem op te ruimen. De Tweede Kamer moet hem daar anders deze week toe dwingen in het Wlz-overleg van aanstaande woensdag.

Klik hier om de brief te lezen die MIND deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

ANBI logo