Geen verbetering in uitkomsten bij schizofrenie

Voor mensen met schizofrenie of een aanverwante stoornis is geen verbetering opgetreden als het gaat om geweldsdelicten, zelfdodingen en andere voortijdige sterfte. De hoeveelheid van deze drie ernstige, slechte uitkomsten nam juist toe. Deze conclusie geldt voor Zweden en gaat over de afgelopen 38 jaar. Onderzoekster Seena Fazel schreef hierover in The Lancet Psychiatry. Of de ziekte zelf of de gevolgen ervan de slechtere uitkomsten verklaren is nog niet duidelijk.

Fazel en haar mede-onderzoekers analyseerden gegevens van bijna 25.000 Zweedse patiënten met schizofrenie of aanverwante stoornissen, en vergeleken die met hun gezonde broers of zussen en ook nog eens met een groot aantal niet verwante, gezonde mensen. Het is al langer bekend dat deze aandoeningen het risico op geweldsdelicten, zelfdoding en voortijdige sterfte verhogen. Fazel en de haren onderzochten de risicofactoren hiervoor.

Drie risicofactoren vergrootten de kans op alle drie de uitkomsten: drugsmisbruik, een crimineel verleden en automutilatie (zelfbeschadiging). Mensen met schizofrenie hadden een ongeveer tien keer grotere kans op deze uitkomsten dan de algemene bevolking. 
Daarnaast spelen er voor de verschillende uitkomsten ook nog verschillende risicofactoren een rol. Voor veel risicofactoren, zoals drugsmisbruik, een crimineel verleden en automutilatie (zelfbeschadiging), geldt dat ze ook bij de gezonde groepen het risico op zelfmoord, geweldsdelicten en voortijdig overlijden vergroten. Interventie die hierop gericht is, kan dus niet alleen bij patiënten, maar bij de hele bevolking vruchten afwerpen.

Klik hier voor  het complete artikel in The Lancet. 

Naschrift

Over zelfbeschadiging bestaat inmiddels een uitstekende website, die onder meer door de Stichting Zelfbeschadiging is gemaakt: sameninmijnschoenen.nl. De website is voor en door de doelgroepen opgezet en geeft praktische informatie, gesprekstips en erkenning voor de zorgen van de verschillende doelgroepen. Kernboodschap van de website is dat mensen die zichzelf beschadigen, dit niet doen om dood te gaan, maar om overeind te blijven. Jezelf beschadigen is een teken van klem zitten. Zelfbeschadiging kun je minderen, en uiteindelijk zelfs stoppen. sameninmijnschoenen.nl helpt daarbij.

In een bijbehorend commentaar wijzen Eric Elbogen en Sally Johnson erop dat nog steeds niet duidelijk is waardoor de kans op ernstige uitkomsten bij schizofrenie en verwante stoornissen zoveel groter is dan bij mensen zonder deze aandoeningen. Is het de ziekte zelf, heeft het te maken met de medicatie, of zijn er andere bijkomende problemen, zoals depressie, werkeloosheid, financiële problemen en een slecht sociaal vangnet die de relatie kunnen verklaren?

ANBI logo