Gemeenten nog lang niet klaar om mensen met GGZ-klachten aan het werk te helpen

Gemeenten weten nog niet altijd goed vorm te geven aan de ondersteuning van GGZ-cliënten bij het vinden en behouden van werk. Ze hebben geen zicht op het aantal GGZ-cliënten zonder werk. Beleidsmedewerkers geven bovendien aan dat ze te weinig kennis hebben over de problematiek van ggz-cliënten. En dat, terwijl ze hier vanaf 1 januari 2015 in de volle breedte verantwoordelijk voor zijn. Onvoldoende kennis van de doelgroep en het cliëntperspectief speelt hierbij een rol.

Dit blijkt uit de tussenrapportage van het project Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz. Dit project onderzoekt wat GGZ-cliënten vinden van de ondersteuning die ze van gemeenten krijgen om werk te vinden en te behouden. Het Platform toetste 24 gemeenten en maar liefst 876 mensen met een psychische kwetsbaarheid werden geïnterviewd.

Er moet een gevarieerd werk- en ondersteuningsaanbod komen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, vindt het LPGGz. Werk dat aansluit op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van mensen en ook op het – vaak wisselend – verloop van de aandoening. Ervaringsdeskundigen kunnen hierin een belangrijke rol spelen, maar worden nog niet structureel ingezet. 58% van de respondenten geeft aan dat ze veel waarde hechten aan ondersteuning door een ervaringsdeskundige, 35% van de respondenten krijgt deze ondersteuning.

In 2014 start een nieuwe onderzoekronde waarin nog eens ruim 30 gemeenten worden getoetst.

ANBI logo