Gemengde gevoelens bij nieuw besluit langdurende ggz

De Tweede Kamer heeft gisteravond opnieuw een correctie aangebracht op het beleid voor de langdurende ggz. Mensen die vanuit de AWBZ verblijf met behandeling ontvangen gaan per 1 januari 2015 direct over naar de Wet langdurende zorg (Wlz). Het gaat om mensen die langer dan een jaar verblijven in een psychiatrische instelling.

Het Landelijk Platform GGz, Per Saldo en Ypsilon die samen in de lobby optrokken, zijn blij met dit besluit. Het betekent dat continuïteit van zorg voor deze groep cliënten optimaal geregeld is. Marjan ter Avest, directeur van LPGGz: “Dit geeft veel rust aan cliënten en familie. Deze overgang sluit het best aan op de huidige situatie. Overigens hoeven deze cliënten niet altijd in de Wlz te blijven. De Wlz heeft ook een achterdeur. Het streven blijft dat het merendeel zodanig herstelt, dat zij de kliniek weer kunnen verlaten.”

Continuïteit bij beschermd wonen nog steeds slecht geregeld

De belangenorganisaties zijn echter verontwaardigd dat continuïteit bij beschermd wonen (verblijf zonder behandeling op basis van een zogenoemd C-pakket) nog steeds slecht geregeld is. Mensen die beschermd wonen zullen vanaf 2015 nodeloos heen en weer geschoven worden tussen stelsels. Het overgangsrecht van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt weliswaar een vangnet, maar sommige groepen vallen daarbuiten.

Begin dit jaar dwong de Tweede Kamer af dat de meest kwetsbare groep ggz-cliënten ook toegang moest krijgen tot de Wlz. Er zijn echter nog geen toegangscriteria om te bepalen welke cliënten hiervoor in aanmerking komen. Deze criteria zijn volgens de staatssecretaris ‘op z’n vroegst’ in 2016 toepasbaar.

Tijdelijk in de Wmo

Aline Saers, directeur Per Saldo: “Het kabinet wil nu mensen die beschermd wonen tijdelijk in de Wmo parkeren. Doorstromen naar de Wlz kan pas als de criteria klaar zijn. Voor jongeren is het nog ingewikkelder: van de AWBZ eerst naar de jeugdwet, dan naar de Wmo als je 18 wordt en dan naar de Wlz. De onzekerheid die dit teweeg brengt is fnuikend.”

LPGGz en Per Saldo maken zich vooral zorgen om mensen die buiten het overgangsrecht voor beschermd wonen vallen. Dat overgangsrecht is vijf jaar, maar eindigt als de indicatie tussentijds afloopt. Saers: “Deze groep cliënten heeft straks geen AWBZ, geen overgangsrecht en nog geen Wlz. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met een zware vorm van autisme of mensen die met een pgb in een wooninitiatief wonen en beslist niet zonder 24-uurs zorg kunnen. Juist deze groepen hebben vaak kortdurende indicaties en vallen straks dus buiten het overgangsrecht.”

Garanties voor kwetsbare groep

LPGGz en Per Saldo willen meer garanties voor deze groep mensen binnen beschermd wonen. Ter Avest: “Laat de staatssecretaris hierover met ons en de VNG in gesprek gaan. Het gaat om een kleine groep zeer kwetsbare mensen die in het transitiegeweld volledig over het hoofd wordt gezien. Dat moet te regelen zijn. Daarnaast willen we dat de staatssecretaris haast maakt met de toelatingscriteria voor de Wlz: deze moeten uiterlijk 1 januari 2016 toepasbaar zijn.”

ANBI logo