Generieke module destigmatisering gepubliceerd

Bewustworden, praten en doen, heeft meer effect dan het voeren van campagnes om stigma te verminderen. De 'generieke module Destigmatisering', die onlangs beschikbaar kwam, geeft handvatten aan cliënten, naasten én hulpverleners om stigma te verminderen.

De gevolgen van stigma zijn groot en raken alle aspecten van het leven. Stigmatisering kan angst tot gevolg hebben, maar ook werkloosheid, inkomensverlies, verlies van sociale contacten, een laag zelfbeeld, depressie, moedeloosheid en het vermijden van professionele hulp. Binnen de GGZ is er weinig kennis over aanwezig. Stigma zit in vele facetten en omdat men zich daar niet altijd bewust van is, wordt er ook onbedoeld veel aan stigmatisering gedaan. Niet alleen door ‘de buitenwereld’, maar óók door patiënten, naasten en professionele hulpverleners.

Cliënten hebben nogal eens last van zelfstigma: ‘Ik begin er maar niet aan want ik kan het toch niet.’
Ouders vertellen op verjaardagen wel over hun gezonde zoon, maar niet over de psychische problemen van hun dochter.
Ook hulpverleners herkennen hun eigen stigmatiserende gedrag niet.

De module destigmatisering geeft veel aanwijzingen en instrumenten. Van de antistima toolkit op de website van Ypsilon, tot tips voor hulpverleners als: praat niet over depressief,somber of achterdochtig, maar over meer of minder depressief, somber of achterdochtig.
Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar die mensen helpen om beslissingen te nemen over openheid.

De generieke module is ontwikkeld door het instituut Kwaliteitsontwikkeling GGz. Verschillende organisaties, waaronder Ypsilon, werkten mee aan de module. Op de website van de stichting Samen Sterk zonder Stigma is een interview te lezen met de voorzitter van de werkgroep, Victor Vladár Rivero en enkele andere leden.

Klik hier om de module (met alle bijlagen) te downloaden.

 

 

 

Namens Ypsilon zat Annemiek de Kruif, van het landelijk bureau, in de werkgroep die de module samenstelde.

ANBI logo