Gezamenlijke acties tegen plannen persoonsgebonden budget

Per Saldo, belangenorganisatie van mensen met een persoonsgebonden budget, organiseert de komende tijd samen met andere organisaties acties tegen de forse bezuinigingen op het pgb. Via het Landelijk Platform GGz steunt Ypsilon deze acties, net zoals CG-Raad, Platform VG, LOC, MEE, MEZZO en ouderenorganisaties.

Ongeveer 117.000 mensen raken hun persoonsgebonden budget (pgb) kwijt. Maar liefst negentig procent van de budgethouders verliest hierdoor de financiële mogelijkheden om zelf zorg op maat in te kopen. Hiermee verliezen de budgethouders ook hun zelfstandigheid en de mogelijkheid zelf de regie te voeren over het eigen leven.

Vooral mensen die veel zorg nodig hebben komen weer terecht in (intramurale) instellingen, vaak ver van de 'gewone' samenleving. Of moeten terugvallen op gemeenten die nog lang niet klaar zijn om deze groep mensen te ondersteunen met de juiste en voldoende zorg.

De plannen van het kabinet leiden tot duizenden mails en telefoontjes van boze en ongeruste pgb-houders, maar ook van hun familie en vrienden. De komende tijd staan er dan ook lokale acties op stapel en een grote landelijke protestbijeenkomst op 23 juni op het Plein in Den Haag. Daarnaast is er een petitie opgesteld en zijn er posters ontwikkeld die gedownload kunnen worden.
 

ANBI logo