Gezocht: Proeftuinen van vraagsturing

Download de folder!http://bit.ly/1aQ3s88. Ypsilon is 1 van de 17 en is trekker van het ambitieuze project.

De oproep is niet alleen rechtstreeks gericht aan professionals, maar ook aan patiënten en hun familieleden zelf. Want bent u niet tevreden over de zorg die aan u of uw naaste wordt geboden? Een beter moment om uw instelling aan te spreken is er niet! Want hoe vaak biedt zo’n beetje de hele cliënten- en familiebeweging zich aan om mee te denken en in proeftuinen te proberen om de zorg echt op een hoger plan te krijgen? Een vorm van zorg die uitgaat van zelfsturing door de cliënt, participatie van familie en gericht zijn op vitaliteit?

Ook voor de instelling is dit het goede moment, constateren de organisaties. Het is immers crisis en een crisis biedt kansen. Dat weten we in de GGZ als geen ander. Dus voor mensen met lef is de tijd nu rijp. Bezuinigingen dwingen GGZ-instellingen om na te denken hoe ze hun zorg gaan inrichten. En al decennia wordt gesproken over meer regie en verantwoordelijkheid voor cliënten, dus is dit niet het moment? Met de deelname kan een hulpverlener het verschil maken en zich in de kijker bij klant, zorgverzekeraar en politiek en vooral: onderscheidende zorg bieden die wordt gewaardeerd door de klant en bekroond kan worden met een ster van het Landelijk Platform GGZ.

Hulpverleners kunnen hun hele instelling of alleen een divisie of afdeling opgeven voor een proeftuin. Er is ruimte voor vijf proeftuinen met elk zijn eigen thema’s. Eén proeftuin richt zich op zorg en begeleiding voor jongeren tot 23 jaar, een tweede op zorg bij crisis en een derde juist op de zorg en het herstel van thuiswonende patiënten. Een vierde proeftuin concentreert zich op een nieuwe zorgonderneming en de laatste op langdurende zorg. Hulpverleners kunnen hun instelling tot uiterlijk 31 augustus opgeven via www.ypsilon.org/proeftuin en kunnen voor vragen terecht bij sterreninvraagsturing@gmail.com. Jacqueline Neijenhuis, projectleider Kwaliteit en Implementatie van Vraagsturing, neemt daarna contact op.

De proeftuinen maken deel uit van het project Kwaliteit en implementatie van vraagsturing; dat op zijn beurt weer onderdeel is van een groter driejarig 'voucher'programma waarvan Ypsilon penvoerder is.

Meer weten? 
> Klik hier voor informatie over het hele programma
> Klik hier voor specifieke informatie over het deelproject rond vraagsturing
> Klik hier voor de speciale Facebookpagina en 'like' ons. Dan blijft u van alle ontwikkelingen op de hoogte. 

ANBI logo