GGZ-cliënten vinden Veenendaal beste voorbeeld voor gemeentelijk beleid

Wie op zoek is naar goede voorbeelden op het gebied van (openbare) GGZ kan het best naar Veenendaal. Ook Eindhoven en de regio Achterhoek doen het overigens goed. Dat blijkt uit een onderzoek van het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en Vereniging Geestdrift samen met MOVISIE in het kader van de zogeheten (O)GGZ-spiegel. Daarin werden cliënten van de GGZ en de openbare GGZ bevraagd naar hun ervaringen met gemeentelijk beleid. Regionale cliëntenorganisaties voerden het onderzoek uit in hun eigen regio. Tientallen vrijwilligers hebben in ruim 2500 vragenlijsten afgenomen bij cliënten in 229 gemeenten.

Veenendaal heeft de prijs voor 'best practice' gewonnen dankzij goede rapportcijfers (gemiddeld een 7,6 tegenover een 5,8 landelijk) en het project 'Wijk en Psychiatrie'. Via dit project worden Veenendalers met en zonder psychische beperkingen op allerlei manieren met elkaar in contact gebracht. Ze ondernemen gezamenlijke activiteiten zoals wandelen, eten en schilderen. Daarnaast motiveert de gemeente Veenendaal GGZ-cliënten om als vrijwilliger actief te zijn bij buurtactiviteiten. Voor hun inspanningen ontving de gemeente een kunstwerk gemaakt door cliënten van het Diep Water Collectief uit Amsterdam.

Het doel van de (O)GGZ-spiegel is om gesprekken tot verbetering voor integratie en participatie te stimuleren. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten daar meer voor open staan, maar er is nog een lange weg te gaan naar goede ondersteuning en volwaardige participatie. ‘Vaak zijn gemeenten nog te afwachtend, ze gaan niet naar de mensen toe’, aldus Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz. ‘De score van een 6-min is zorgwekkend, helemaal als je bedenkt dat in 2013 gemeenten nog meer taken krijgen doordat de begeleiding dan wordt overgeheveld van de AWBZ naar de WMO. We hopen dat de resultaten van dit onderzoek gemeenten stimuleren om van die krappe 6 een 8 te maken.’

ANBI logo