GGZ Friesland zet ansichtkaarten in tegen suicide

Behandelaren van GGZ Friesland gaan vanaf vandaag ansichtkaarten versturen aan mensen die in behandeling zijn geweest na een poging tot suïcide. De instelling wil daarmee haar betrokkenheid en aandacht tonen en probeert tegelijkertijd de suïcidecijfers omlaag te krijgen. 10 september is de Wereld Suïcide Preventiedag, georganiseerd door de International Assocation For Suïcide Prevention (IASP) in samenwerking met de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Naar het versturen van kaarten aan patiënten is in 2005 al een onderzoek geweest in Australië. Dit onderzoek werd gedaan met mensen die op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis kwamen na een suïcidepoging. Door het versturen van ansichtkaarten werd bij de patiënt geïnformeerd naar hoe het ging en het bood de mogelijkheid opnieuw contact op te nemen. De ansichtkaart werd erg op prijs gesteld en zorgde ervoor dat mensen minder snel suïcidegedachten ontwikkelden of zelfs geen poging meer ondernamen.

De organisatie wil dat mensen weten dat er aandacht voor ze blijft als dat nodig is en dat er aan ze gedacht wordt. Deze investering in het contact met mensen kan suïcides voorkomen.
 

ANBI logo