GGZ-instellingen beter toegerust voor betrekken van familie

Instellingen in de GGZ kunnen vanaf nu goed toegerust beginnen aan het betrekken van familieleden bij de behandeling. Dat is het resultaat van een twee jaar durend project dat Ypsilon deze maand afsluit. Al die tijd keek de vereniging mee met instellingen naar hun familiebeleid, trainde ze haar eigen mensen maar ook hulpverleners, in het gebruik van de Triadekaart, maakte ze de website www.triadekaart.nl en ontwikkelde ze een ‘Triadekit’ met 8 serviceblokken die instellingen helpen bij de introductie van de kaart.

Met trots spreekt directeur Bert Stavenuiter over de dvd ‘Gedeelde zorg’ die Ypsilon in het kader van het project heeft laten maken. “De GGZ zit met een dilemma”, aldus Stavenuiter. “Enerzijds zegt de huidige wetenschap dat het goed is om de naaste omgeving bij de zorg te betrekken. Anderzijds hebben hulpverleners nooit geleerd hoe ze dat moeten aanpakken. Er zijn hulpverleners die dat van nature goed doen, maar anderen zien ertegenop of weten niet waar te beginnen. Het bracht ons ertoe om specifiek voor hulpverleners een instructie-dvd te maken over hoe je zo’n triadegesprek kunt aanpakken.” De dvd maakt deel uit van de Triadekit, maar is voor instellingen ook los te krijgen. Daarnaast kunnen hulpverleners zich altijd laten scholen door aan te kloppen bij bureau De Mat voor een training interactievaardigheden.

Intussen zijn zo’n 20 instellingen met de Triadekaart aan het werk of treffen ze er voorbereidingen toe. De kaart is bedoeld om instellingen te helpen om familieleden beter te betrekken bij de zorg van mensen die een psychose hebben gehad. Familieleden blijken cruciaal bij het leveren van de beste zorg, heeft onderzoek geleerd. Inzet van goed geïnformeerde familieleden kan het aantal psychoses omlaag brengen en dwang en drang in de psychiatrie verminderen. Voorwaarde is wel dat de familie (of ruimer: de omgeving) wordt ondersteund en er goede afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling tussen behandelaar, cliënt/bewoner en diens familie. Ypsilon ontwikkelde de Triadekaart om het gesprek daarover op gang te brengen.

Na de eerste proeven twee jaar terug adviseerden onderzoekers van de Universiteit Groningen om instellingen goed te begeleiden bij de introductie van de Triadekaart. Die boodschap nam de vereniging ter harte. Met steun van het VSBfonds en de stichting Vrienden van Ypsilon organiseerde ze startbijeenkomsten, adviseerde ze hulpverleners en familieleden die met de kaart aan de slag wilden en ontwierp een handige Triadekit op basis van ervaringen in de praktijk. Instellingen die al met de kaart werken krijgen binnen een week de aanvullende set voor de Triadekit toegestuurd. Nieuwe instellingen die belangstelling hebben in de triadekaart, de kit of de dvd, kunnen contact opnemen met Heleen Schönau op het landelijk bureau van Ypsilon: (088) 0002120.

ANBI logo