GGZ op campagne

Op 12 september 2012 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Zes organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg hebben gezamenlijk de website www.kiesvoorggz.nl gelanceerd om informatie te geven over de standpunten van de verschillende politieke partijen op belangrijke thema’s binnen de GGZ. De site kan de kiezer – familie, cliënt of professional – helpen bij het maken van een partijkeuze op 12 september.

Op www.kiesvoorggz.nl is informatie verzameld over de thema’s toekomstvisie op GGZ, eigen verantwoordelijkheid, preventie, eigen bijdrage, toegankelijkheid van de zorg, maatschappelijke participatie en stigmatisering. De standpunten zijn per partij en per thema terug te vinden.

Een voorbeeld: de ‘eigen bijdrage’ voor GGZ-patiënten, voor de Ypsilon-achterban een heikel punt: De VVD wil de eigen bijdrage voor de GGZ schrappen en vervangen door een systeem van eigen betalingen voor zowel de GGZ als de somatische zorg. D66 wil alleen voor lichte behandelingen in de GGZ een eigen bijdrage vragen, net als in de overige zorg. Het CDA houdt vast aan de huidige opzet, maar wil zorgmijding voorkomen door de zwakkere groepen te ontzien.

Alle grotere politieke partijen zijn gevraagd om hun standpunten aan te leveren. De PVV heeft die nog niet aangeleverd. De deelnemende organisaties zijn GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz (waar Ypsilon bij aangesloten is), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands Instituut van Psychologen, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

ANBI logo