GGZ-partijen: richting staatssecretaris belangrijke en positieve stap

Ook de zwaarste groep GGZ-patiënten krijgt toegang tot de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz), de opvolger van de AWBZ. Staatssecretaris Van Rijn heeft hiervoor vandaag een brief naar de Kamer toegestuurd. Hij reageert hiermee op een kamerbreed gesteunde motie van CDA en D66 en geeft bovendien gehoor aan een uitdrukkelijke wens van het GGZ-veld, waaronder het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) en Ypsilon. Zij hebben de afgelopen periode intensief overleg gehad met de staatssecretaris over de concrete invulling.

In een gezamenlijke verklaring noemen GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en het LPGGZ de ingezette richting van de staatssecretaris ‘een belangrijke en positieve stap’. Zij hebben de afgelopen periode regelmatig met alle betrokken partijen over de positie van de intramurale langdurende GGZ gesproken. Centraal hierin stonden randvoorwaarden als een goede positie van patiënten, continuïteit en kwaliteit van zorg, samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten, monitoring en ruimte voor innovatie. In de brief geeft de staatssecretaris het vertrouwen dat aan deze randvoorwaarden met alle partijen op zowel landelijk als regionaal niveau gewerkt gaat worden.

 

Welke patiënten straks precies onder de Wlz zullen vallen en welke niet, is nog niet bekend. In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat patiënten met langdurige GGZ-problematiek zowel vanuit de Zorgverzekeringswet als vanuit de Wmo in de Wlz kunnen instromen. Uitgangspunt hierbij is dat ook patiënten die toegang krijgen tot de Wlz perspectief op verbetering houden. De selectiecriteria zullen de komende tijd worden ontwikkeld. Om de meest kwetsbare groep te ontzien zullen GGZ-patiënten die dan al drie jaar aaneengesloten een opname met behandeling hebben, direct op 1 januari 2015 overgaan naar de Wlz.

ANBI logo