GGZ-sector: bezuinigingen discriminerend en ontoelaatbaar

Bijna 600 miljoen bezuininigen op de GGZ treft de kwetsbare patiënt ongekend hard. Namens de GGZ-sector zeggen LPGGz, NVvP en GGZ Nederland ronduit verbijsterd te zijn over de aangekondigde maatregelen.De meest stuitende maatregel is de invoering van een eigen bijdrage voor patiënten, die kan oplopen tot wel 425 euro per behandeling; een bedrag dat veel patiënten niet zullen kunnen ophoesten. Veel mensen met psychische problematiek staan sociaaleconomisch op extra achterstand omdat hun inkomen 30% lager is dan gemiddeld. Een eigen bijdrage alleen voor de GGZ is bovendien discriminerend: Het brengt een onhoudbaar en onrechtvaardig onderscheid aan tussen mensen met een lichamelijke ziekte en mensen met  psychische ziekte.

Patiënten, psychiaters en GGZ-instellingen vrezen een fundamentele aantasting van de toegankelijkheid van zorg voor mensen met een psychische aandoening. De  bezuinigingen hebben een drempelverhogend effect en zullen grote consequenties hebben voor de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn/haar directe omgeving. De verwachting is dat mensen met psychische problemen  noodzakelijke zorg zullen gaan mijden, met alle gevolgen van dien. In eerdere overleggen met het ministerie van VWS heeft de sector collectief gewezen op goede alternatieven om besparingen te realiseren, zonder dat daarvoor ingrijpende pakketmaatregelen of nieuwe eigen bijdragen nodig zijn. Deze alternatieven zijn bijvoorbeeld vereenvoudiging van de financiering, versterking van de eerstelijns GGZ,  en meer nadruk op ambulantisering, e-mental health en preventie.

De minister kiest nu voor een systeem waarbij de meest ernstig zieke mensen het hardst worden getroffen. Het Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en GGZ Nederland accepteren de invoering van deze ontwrichtende en stigmatiserende maatregelen niet en beraden zich op stevige acties. We doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om de eigen bijdrage te verwerpen.

ANBI logo