GGZ-zorg onder druk door bezuinigingen

Langere wachtlijsten, zwaardere klachten, meer crisisopnamen en een grote groep werknemers in de GGZ die vindt dat de kwaliteit van de zorg afneemt omdat er minder tijd is voor zorg aan de patiënt.
Vakbond Abvakabo FNV ondervroeg 1.578 werknemers in de GGZ. Die geven verder aan dat de administratiedruk enorm is toegenomen. Behandelaars, verpleegkundigen en begeleiders besteden meer dan 30 procent van hun tijd aan administratie. Tijd die ze dus niet kunnen besteden aan de zorg voor patiënten.

Omdat de kosten in de GGZ stegen, maakten kabinet en de werkgeversorganisatie GGZ Nederland in 2012 afspraken die moeten leiden tot het terugdringen van deze kosten. Het aantal opgenomen patiënten in GGZ-instellingen moet omlaag en hulp via huisarts en zorg aan huis omhoog.
Voor mensen met lagere inkomens is GGZ-zorg echter nauwelijks nog betaalbaar. 'De zorg van de huisarts valt onder de basisverzekering, maar voor de GGZ geldt het eigen risico', aldus Anja Dijkman, bestuurder zorg bij Abvakabo FNV. 'Mensen trekken daardoor later aan de bel, of zelfs zo laat dat een crisisopname noodzakelijk is. Vooral voor mensen met lage inkomens is de GGZ minder toegankelijk geworden.'  

80 procent van de GGZ-medewerkers ervaart een te hoge mentale belasting. Ook de werkdruk is extreem hoog. Voor het in eerst in jaren staan er banen op het spel in de GGZ. Waar werknemers eigenlijk altijd zeker waren van een baan in de sector, vreest de helft nu voor zijn eigen baan of die van directe collega’s.'

Abvakabo FNV wil dat de werknemers meer tijd krijgen om te zorgen, zodat ze beter in kunnen spelen op de zwaardere zorgvraag en zich minder met administratie bezig hoeven te houden.

Voor Ypsilon zijn deze resultaten aanleiding om – opnieuw – met het ministerie van VWS om de tafel te gaan.

Klik hier voor de resultaten van de enquête van Abvakabo FNV naar de ‘Effecten van de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg’, onder 1578 werknemers in de GGZ.

ANBI logo