Gouden Ypsilonspeld voor Ad Kolen

De gouden Ypsilonspeld is dit jaar gegaan naar Ad Kolen. Het Brabantse kaderlid ontving de speld uit handen van Nico Bernouw, voorzitter van de werkgroep Vrijwilligersbeleid van Ypsilon. De gouden speld wordt jaarlijks uitgereikt op de landelijke studiedag van de vereniging als stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat de vrijwilliger minimaal 10 jaar actief is, en ook bovenregionaal of landelijk zijn sporen heeft verdiend. Bij Ad Kolen, onder meer bekend als voorzitter van de ledenraad en actief kaderlid in Brabant, is dat ruimschoots het geval.


 


 

De gouden Ypsilonspeld is dit jaar gegaan naar Ad Kolen. Het Brabantse kaderlid ontving de speld uit handen van Nico Bernouw, voorzitter van de werkgroep Vrijwilligersbeleid van Ypsilon. De gouden speld wordt jaarlijks uitgereikt op de landelijke studiedag van de vereniging als stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat de vrijwilliger minimaal 10 jaar actief is, en ook bovenregionaal of landelijk zijn sporen heeft verdiend. Bij Ad Kolen, onder meer bekend als voorzitter van de ledenraad en actief kaderlid in Brabant, is dat ruimschoots het geval.


 


In zijn toespraak schetste Bernouw een beeld van Kolen als teamplayer, iemand die niet afwacht, maar zelf zaken inbrengt die hij belangrijk vindt, vooral op strategisch gebied.. Hij is sinds vanaf 1995 vrijwilliger en nog altijd actief bij de afdeling Den Bosch. Hij kijkt altijd of hij er nieuwe mensen bij kan betrekken en heeft al menig nieuwe vrijwilliger over de streep getrokken. Toen de leden Uden/Veghel en Oss lokaal activiteiten wilde gaan organiseren, konden ze rekenen op zijn steun en kennis. Nog steeds hebben deze drie afdelingen meer onderling contact dan de meeste andere afdelingen in het land; een samenwerking die ook is door te trekken naar provinciale samenwerking tussen de 8 afdelingen in de provincie. Dit overleg maakt het werk van de afzonderlijke afdelingen makkelijker gemaakt wordt. Zo hebben ze jaren provinciale subsidies waarmee ze de familie goed op de kaart proberen te zetten. Toen er geld vrijkwam voor de training interactie was het Kolen die er veel tijd in stak om leden te vinden om de trainingen.


 


Landelijk heeft Kolen alweer jaren zitting in eerst het algemeen bestuur en later de ledenraad. Inmiddels  Inmiddels is hij daarvan voorzitter. Ypsilon is in verandering en zo werd ook een commissie vanuit de ledenraad ingesteld om te kijken naar de juridische structuur. We kunnen nog zulke goede ideeën hebben en met ons hart gaan voor de goede zaak, maar gelukkig zijn er dan ook mensen die zorgen dat het in de goede vorm is ingepast. Een bereklus om nieuwe structuur te maken en de juiste procedures te volgen. Ook in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe voorzitter had hij zitting.


 


Kolen, alsnog opgetrommeld op de studiedag nadat duidelijk werd dat hij de gouden speld zou krijgen, voelde zich vereerd met de onderscheiding. Het kersverse lid van verdienste benadrukte in zijn reactie de noodzaak van een goede structuur. Nauwelijks nog verbazend greep hij de kans aan om ook anderen warm te maken voor het vrijwilligerswerk van Ypsilon. Met kans op succes, kijkend naar het aantal bestellingen voor de vrijwilligersbrochure aan het eind van de dag.

ANBI logo