GroenLinks bepleit noodfonds voor de zorg

Verreweg het grootste deel van de mensen dat WMO of AWBZ-zorg ontvangt voelt zich ‘machteloos’ en ‘onrustig.’ Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van GroenLinks. Het merendeel van de mensen dat langdurige zorg ontvangt tast in het duister over hoe hun zorg er na 1 januari uitziet. De geënquêteerden geven aan nauwelijks extra hulp en ondersteuning van naasten te verwachten. Ze verwachten hogere kosten en minder professionele hulp. GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman stelt dat “een zorgcrisis dreigt” en wil dat het kabinet een noodfonds in het leven roept.

De zorgen van de groep mensen die langdurige zorg ontvangen zijn groot, blijkt uit het onderzoek. Zes op de tien maken zich zorgen dat ze in 2015 meer moeten gaan betalen voor hun zorg, en de helft denkt dat er minder zorg voor hen zal zijn. Meer dan een derde maakt zich zorgen dat zij moeten wisselen van zorgverlener en daarmee hun vertrouwde gezicht verliezen. Lager opgeleiden geven aan het slechtst geïnformeerd te zijn over de wijzigingen.

GroenLinks zal bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS deze week voorstellen om een noodfonds op te richten voor schrijnende gevallen. Op die manier komt er één landelijk aanspreekpunt waar mensen die en hun noodzakelijke zorg verliezen aan kunnen kloppen.

Linda Voortman: “Deze cijfers zijn zeer zorgwekkend, een zorgcrisis dreigt. Dit onderzoek maakt duidelijk dat met nog maar zes weken te gaan mensen niet weten waar ze aan toe zijn, maar het ergste vrezen. Negatieve gevoelens overheersen, mensen voelen zich machteloos en zijn nog steeds niet goed geïnformeerd.” 

Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2015 nog twee maal herhaald.

ANBI logo