Grote verontwaardiging over nieuw uitstel Wlz-besluit

Grote verontwaardiging dat staatssecretaris Van Rijn geen besluit meer wil nemen over toegang tot de Wet langdurende zorg (Wlz) voor ggz-cliënten. Hij laat dit over aan het volgend kabinet. Gisteren nog drongen Ypsilon en andere organisaties er in een

“De bewindslieden van VWS laten opnieuw de zwaarste groep GGZ-cliënten in de kou staan. Ze moeten nog eens minimaal twee jaar wachten tot zij toegang krijgen tot de zorg die bij hen past. In de tussentijd blijven ze afhankelijk van gemeenten die allemaal hun eigen beleid voeren en vaak de kennis niet hebben om deze doelgroep goed te helpen”, schrjft de koepel. Het gaat om 12.000 tot 16.000 van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die een beschermde woonomgeving en 24 uurs nabije zorg nodig hebben.

Al in februari 2014 heeft een brede meerderheid in de Tweede Kamer de motie Bergkamp-Keijzer aangenomen, waarin gevraagd werd de toegang van GGZ-cliënten tot de Wlz te regelen. Sindsdien laat besluitvorming door de Minister en Staatssecretaris op zich wachten. Er werd getreuzeld met het starten van advies- en onderzoekstrajecten, en als het advies of onderzoeksrapport er lag duurde het maandenlang voordat de volgende stap gezet werd. Cliënt- en familieorganisaties, brancheorganisaties, de VNG en kort geleden nog de NZa hebben vergeefs aangedrongen op snellere besluitvorming. Staatssecretaris Van Rijn verwijst nu in zijn brief aan de Tweede Kamer naar de demissionaire status van het kabinet. De Tweede Kamer heeft dit onderwerp evenwel juist niet controversieel verklaard! Mind doet daarom een oproep aan alle kamerfracties om de rug recht te houden en besluitvorming voor het zomerreces te forceren. De toegang van ggz-cliënten tot de Wlz staat vanmiddag op de kameragenda in een algemeen overleg over pakketbeheer.

ANBI logo