GROUP geeft verenigingen 4 symposia cadeau

Maar liefst 4 symposia, verspreid over het land, zijn dit jaar gratis te bezoeken voor leden van Ypsilon en Anoiksis. De symposia zijn een uniek gebaar van universiteiten en instellingen betrokken bij GROUP, ter gelegenheid van de jubilea van beide verenigingen. GROUP is het toonaangevende internationale onderzoeksproject naar het ontstaan van schizofrenie en psychose waaraan ook tal van Nederlandse instellingen deelnemen onder de naam Geestkracht. De symposia kennen elk hun eigen inslag, ingegeven door het organiserende instituut, maar bieden ook een overzichtsverhaal over de GROUP-resultaten dat in elke stand gelijk zal zijn. Woensdag 13 mei 2009 is Maastricht als eerste aan de beurt onder de titel ‘Psychose: wetenschap in de praktijk’. Regionale leden zijn persoonlijk uitgenodigd, maar ook leden en potentiele leden van elders zijn welkom. De andere symposia vinden plaats in Utrecht, Groningen en Amsterdam. Het aantal plaatsen is beperkt, vooraf inschrijven is daarom noodzakelijk.

Ypsilonvoorzitter Marja Hasert toont zich zeer tevreden met het aanbod van de onderzoekers. “Fantastisch! Jaren terug organiseerde het team van René Kahn in Utrecht een soortgelijk symposium voor Ypsilonleden als dank voor hun medewerking aan verschillende onderzoeken van het UMC. Dat werd een ongekend succes. Er moest zelfs een tweede dag worden georganiseerd om alle belangstellenden de gelegenheid te geven om de lezingen bij te wonen. Dit is iets soortgelijks, maar dan ook nog eens verspreid over het land. Het enige wat onze leden hoeven te doen is achterover leunen en uit de eerste hand horen wat wetenschappers de afgelopen tijd voor onze mensen hebben ontdekt.”

Maar liefst 4 symposia, verspreid over het land, zijn dit jaar gratis te bezoeken voor leden van Ypsilon en Anoiksis. De symposia zijn een uniek gebaar van universiteiten en instellingen betrokken bij GROUP, ter gelegenheid van de jubilea van beide verenigingen. GROUP is het toonaangevende internationale onderzoeksproject naar het ontstaan van schizofrenie en psychose waaraan ook tal van Nederlandse instellingen deelnemen onder de naam Geestkracht. De symposia kennen elk hun eigen inslag, ingegeven door het organiserende instituut, maar bieden ook een overzichtsverhaal over de GROUP-resultaten dat in elke stand gelijk zal zijn. Woensdag 13 mei 2009 is Maastricht als eerste aan de beurt onder de titel ‘Psychose: wetenschap in de praktijk’. Regionale leden zijn persoonlijk uitgenodigd, maar ook leden en potentiele leden van elders zijn welkom. De andere symposia vinden plaats in Utrecht, Groningen en Amsterdam. Het aantal plaatsen is beperkt, vooraf inschrijven is daarom noodzakelijk.

Ypsilonvoorzitter Marja Hasert toont zich zeer tevreden met het aanbod van de onderzoekers. “Fantastisch! Jaren terug organiseerde het team van René Kahn in Utrecht een soortgelijk symposium voor Ypsilonleden als dank voor hun medewerking aan verschillende onderzoeken van het UMC. Dat werd een ongekend succes. Er moest zelfs een tweede dag worden georganiseerd om alle belangstellenden de gelegenheid te geven om de lezingen bij te wonen. Dit is iets soortgelijks, maar dan ook nog eens verspreid over het land. Het enige wat onze leden hoeven te doen is achterover leunen en uit de eerste hand horen wat wetenschappers de afgelopen tijd voor onze mensen hebben ontdekt.”

Hasert ziet het gebaar als een signaal dat patiënten en familieleden steeds meer een eigen plek krijgen in wetenschappelijk onderzoek. “De tijdgeest is dat alles vraaggestuurd moet en financiers zoals in dit geval ZonMw laten steeds nadrukkelijker zien dat het ze ernst is. Mochten we in het verleden als dankbaar zijn als er überhaupt onderzoek zou worden gedaan, de laatste jaren worden we in toenemende mate gevraagd om mee te denken en onderzoeksvoorstellen te becommentarieren.” Dat onderzoeksvoorstellen vanuit de consumenten zelf nog bijna altijd de eindstreep niet halen wijt ze aan het feit dat ‘we kennelijk elkaars taal nog onvoldoende verstaan’. “Maar met dit soort initiatieven kan daar weer de nodige brug in worden geslecht.”

Het eerste symposium vindt plaats op woensdag 13 mei 2009 van 19 tot 22 uur in Amrâth Grand Hotel de l’Empereur, Stationsstraat 2, 6221 BP Maastricht. Inschrijven moet vóór 7 mei via telefoonnummer (043) 3688653 of via een e-mail naar Geestkrachtsymposium@sp.unimaas.nl. Twee sprekers, prof. dr. Jim van Os en dr. Inez Germeys van de Universiteit Maastricht, praten de bezoekers bij over de resultaten van het onderzoek dat ze hebben verricht. Tijdens het symposium wordt ook de toepasbaarheid van deze resultaten met betrekking tot de klinische praktijk besproken. Van Os zal bovendien uitvoerig ingaan op de vraag of schizofrenie als echte ziekte wel bestaat, of dat het eerder een benaming is voor een syndroom, dat wil zeggen een naam voor een cluster van verschijnselen waarvan we niet weten of het 1 of 10 onderliggende ziekten of stoornissen betreft?

Germeys zal ingaan op de psy-MATE. Dit is een digitaal dagboek dat in Maastricht is ontwikkeld om gevoelens en ervaringen in het dagelijks leven te meten. Hoe worden deze gevoelens en ervaringen beïnvloed door de interactie met andere mensen en de aldoor veranderende situaties van alledag? Kan de psy-MATE mensen met psychische ziekten handvaten aanreiken om weer controle te krijgen over hun gevoelens en ervaringen? En: hoe kan de psy-MATE worden ingezet in de behandeling van psychische ziekten en het beperken van de afhankelijkheid van medicatie?

ANBI logo