Hannie van Leeuwenprijs 2008 voor LPGGz

Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, heeft gisteren op het eindcongres Zekere Zorg van het Fonds PGO uit handen van Hannie van Leeuwen de naar haar genoemde ‘Hannie van Leeuwenprijs’ ontvangen. Het LPGGz kreeg de prijs voor een landelijk project om alle effectieve, aanvullende GGZ-interventies vanuit het clienten- en familieperspectief in kaart te brengen en te ontsluiten. De Hannie van Leeuwenprijs is een initiatief van het Fonds PGO en is bestemd voor een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt om de positie van de zorgconsument te verstevigen.

Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, heeft gisteren op het eindcongres Zekere Zorg van het Fonds PGO uit handen van Hannie van Leeuwen de naar haar genoemde ‘Hannie van Leeuwenprijs’ ontvangen. Het LPGGz kreeg de prijs voor een landelijk project om alle effectieve, aanvullende GGZ-interventies vanuit het clienten- en familieperspectief in kaart te brengen en te ontsluiten. De Hannie van Leeuwenprijs is een initiatief van het Fonds PGO en is bestemd voor een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt om de positie van de zorgconsument te verstevigen.

Het prijswinnende project van het LPGGz is de ‘eiggenwijzer’, voorheen bekend onder de naam ‘blauwe olifant’. Vanaf eind december 2008 kan de website www.eiggenwijzer.nl worden geraadpleegd. Daarop zijn meer dan 300 aanvullende GGZ-interventies verzameld die vanuit clienten- en familieorganisaties in de GGZ worden ontwikkeld en/of worden aanbevolen. Het gaat bijvoorbeeld om cursussen, trainingen, opleidingen, informatieprojecten en lotgenotencontacten maar ook om paramedische behandelingen als acupunctuur en haptotherapie.

De financiering van dergelijke, veelal effectieve interventies is nog niet goed geregeld. Van veel van die aanvullende GGZ-interventies gaat een grote preventieve werking uit; opname in zorgverzekeringen is daarom aanbevelenswaardig. Ook gemeenten kunnen straks vanuit hun WMO rol zorg dragen voor financiering van bepaalde initiatieven. De site is een positief voorbeeld van het delen en inzichtelijk maken van kennis en ervaringen bij clienten- en familie-organisaties in de GGZ.

Ter Avest: “Als Platform zijn we trots op deze erkenning. We streven ernaar om een krachtige derde partij te worden in de GGZ-branche. Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zitten. We hebben deze prijs samen met onze lidorganisaties verdiend. Zij hebben een enorme bijdrage geleverd aan het project. Ook de leden van Vo!ce, de Regionale Cliënten Organisaties, zijn zeer actief betrokken geweest en hebben een grote input geleverd. Mijn dank gaat ook uit naar Liesbeth Reitsma; zij is de initiatiefneemster van dit project. Het Verwey-Jonker Instituut en Steven Makkink van Kwadraad hebben vervolgens op deskundige, betrokken wijze het project uitgevoerd”.

De onafhankelijke jury bestond uit J. Verhoeven, a.i. voorzitter NPCF, P. Holland, voorzitter KNMG en P. Hasekamp, directeur ZN. De overige genomineerden waren Close-Up Publisher B.V. met CC-Net /CC-Post en Stichting Regie Over Eigen Leven.

ANBI logo