Hans Meyer Swantée nieuwe voorzitter van MIND Ypsilon

Hans Meyer Swantée is de nieuwe voorzitter van MIND Ypsilon. De ledenraad ging vandaag unaniem akkoord met zijn voordracht. Hij maakte al langer deel uit van het bestuur, waar hij het voortouw nam in de transformatie die de vereniging wil maken. Ypsilon heeft ambitieuze plannen om haar aanbod en bereik te vergroten om ook in de toekomst het verschil te blijven maken voor naasten van mensen met een kwetsbaarheid voor psychische aandoeningen. Met meer dan 4.500 leden is MIND Ypsilon de grootste vereniging op dit gebied.

Meyer Swantée (60) is veranderkundige in hart en nieren. Nadat hij onder meer CEO was geweest van enkele hightechbedrijven schoolde hij zich om tot coach en facilitator van leiderschaps- en cultuurtransformatie in bedrijven. Dat doet hij inmiddels alweer 15 jaar, vooral als freelancer voor McKinsey en haar cliënten. Daarnaast adviseerde hij pro-bono onder andere Save-the-Children en Stichting ALS.

Zelf in die positie

“Ik kan me inleven in de gevoelens van leiders en hun organisatorische uitdagingen, omdat ik zelf vele jaren in die positie zat.  Ik weet hoe zwaar en stressvol het kan zijn om door een verandertraject heen te gaan en om een duurzaam verankerde wendbare cultuur te bouwen. In 2013 kreeg een van mijn kinderen psychische problemen en voelde ik het gemis aan ondersteuning van buitenaf. Het leidde er onder meer toe dat ik me beschikbaar stelde voor het bestuur van MIND Ypsilon.”

Maatschappelijke organisatie

MIND Ypsilon is een brede maatschappelijke organisatie waar elk geluid van de samenleving via duizenden leden wordt gedeeld. Als vele verenigingen heeft MIND Ypsilon te maken met een teruglopend ledental. Om relevant te blijven voor de meer dan 1 miljoen naasten voor wie MIND Ypsilon opkomt wil de vereniging toewerken naar een digitaal ondersteund supportnetwerk waarin naasten elkaar kunnen vinden en verbinden. Een platform door en voor naasten, van waaruit zij ook hun belangen naar buiten toe zullen behartigen. Hans Meyer Swantée zal hier leiding aan gaan geven.

Bestuurswisselingen

Hans Meyer Swantée volgt Tanja Tillemans op, die zich samen met Kitty van Elst terugtrok uit het bestuur na onoverbrugbare meningsverschillen ten aanzien van de morele implicaties van het coronabeleid voor mensen met psychiatrische problemen. Dat het gesprek over dit onderwerp leidde tot het uittreden van hen, beiden zeer bekwame bestuurders, spijt het bestuur zeer. Eens temeer, omdat er binnen het bestuur geen verschillen van inzicht waren over de nieuwe koers die MIND Ypsilon wil inslaan. Het bestuur dankt Tanja Tillemans en Kitty van Elst mede namens de ledenraad voor hun grote inzet en betrokkenheid bij de zaak van de naasten voor wie MIND Ypsilon opkomt.

ANBI logo