Helft GGZ-patiënten wil stoppen vanwege eigen bijdrage

De helft van alle patiënten wil stoppen met zijn GGZ-behandeling vanwege eigen bijdrage. Dat concludeert het Landelijk Platform GGz (LPGGz) op basis van reacties bij het meldpunt www.meldjezorg.nl. In twee weken tijd ontving de koepel waar ook Ypsilon bij is aangesloten ruim 500 meldingen over de eigen bijdrage in de GGZ die per januari 2012 is ingevoerd. 17 procent van de patiënten besluit te stoppen met tweedelijns-GGZ en 35 procent overweegt dat te doen. 46 procent van de patiënten die een advies hebben gekregen voor intramurale zorg, volgt dat advies niet op.

Het LPGGz spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling, omdat het veelal patiënten betreft die hulp in de tweede lijn niet kunnen missen; onder wie veel mensen met schizofrenie en psychotische kwetsbaarheid. In totaal gaat het om ongeveer 200.000 van de bijna 900.000 patiënten in de GGZ.  “In de media is, mede door uitspraken van minister Schippers, het beeld ontstaan van dé GGZ-patiënt, maar die bestaat niet. Sommige patiënten met psychische problemen kunnen volstaan met een kortdurende behandeling vanwege bijvoorbeeld burnout, een angststoornis of depressie. Anderen hebben langdurige hulp nodig om te leren leven met een chronische, ernstige psychiatrische  aandoening. Voor hen is het een dagelijkse strijd om een stabiel en leefbaar leven te leiden. Hier gaat de minister aan voorbij”, aldus het Landelijk Platform GGZ.

Patiënten die dubbelhard worden getroffen zijn zij die naast de eigen bijdrage van 200 euro per jaar ook nog eens 145 euro per maand moeten betalen aan eigen bijdrage voor opname in een instelling. Maar de stapeling van financiële maatregelen is nog veel groter. Ypsilon zette ze op een rij op www.ypsilon.org/bezuinigingen. Het Landelijk Platform GGZ bereidt intussen een kort geding voor met twee patiënten die de zorg niet te kunnen betalen. Van de respondenten in de enquête blijkt ruim 10 procent minder dan 500 euro per maand te verdienen. Bijna 40 procent heeft een inkomen tussen de 500 en 1000 euro per maand.

Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform, wijst erop dat gevolgen enorm kunnen zijn. “Denk aan toename van gedwongen opnames en crisissituaties, meer mensen met psychiatrische aandoeningen in gevangenissen en op straat en een toename van het aantal suicides. Het is wachten op incidenten.” Minister Schippers onderschat de problemen aldus Marjan ter Avest. “Het gaat niet om mensen die na een kopje koffie met de buurvrouw hun problemen weer zelf uit kunnen zoeken. De maatregel treft ernstige psychiatrische patiënten die daarmee worden gediscrimineerd. Als mensen met kanker eerst 200 euro zouden moeten betalen voor ze worden behandeld, zou het land te klein zijn.”

ANBI logo