Helft minder opnamedagen met het KR8-herstelprogramma voor FACT

Het herstelprogramma KR8 (Kracht) kan het het aantal klinische opnamedagen van mensen met psychosegevoeligheid met maar liefst 56 procent verminderen. Dat blijkt uit een onderzoek van promovendus Mark de Jong (psychiater Yulius GGZ) dat in augustus werd gepubliceerd in het vaktijdschrift BMC Psychiatry.

KR8 is een nieuw herstelprogramma dat door ambulante (FACT/wijk) teams aangeboden wordt aan patiënten met een psychosegevoeligheid. In het programma worden effectieve interventies, zoals psycho-educatie, op een methodische, gestructureerde wijze groepsgewijs aangeboden aan deelnemers. De implicaties van de aandoening op alle belangrijke levensdomeinen komen wekelijks gedurende 6 tot 9 maanden aan bod. Diverse groepsactiviteiten en een gezamenlijke lunch maken deel uit van het programma. Ook familie en naasten worden nadrukkelijk betrokken en er wordt aandacht besteed aan een gezonde leefstijl, voeding, lichaamsbeweging en werk.

In het onderzoek werden twee groepen patiënten met een verhoogd risico op heropname met elkaar vergeleken. De ene groep kreeg de standaard FACT-behandeling plus KR8, de controlegroep ontving de standaard FACT-behandeling. Patiënten die met het KR8-programma werden behandeld bleken gemiddeld per patiënt 19,4 dagen minder te zijn opgenomen Opvallend is dat de Nederlandse onderzoeksresultaten nagenoeg overeenkomen met de percentages in Engels en Duits onderzoek.

Vertaald naar kosten leverde het KR8-programma in dit onderzoek een kostenbesparing op van ongeveer 4.000 euro per patiënt. In deze vergelijking zijn de inspanningen van twee extra medewerkers meegerekend, die ten behoeve van het onderzoek zijn ingezet. Als naar kosten van klinisch verblijf werd gekeken, was de besparing met het KR8-programma ongeveer 7.100 euro per patiënt.

Eerder al namen medewerkers van Ypsilon een kijkje bij een van de onderzoekslocaties. .

ANBI logo