Help! Psychose in de familie – Nieuwe brochure Ypsilon

Als een familielid, partner of vriend een psychose krijgt, heeft dat grote gevolgen. Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor familie en naasten. De nieuwe (online) Ypsilonbrochure ‘Help! Psychose in de familie’ geeft antwoord op veel vragen. Over de aandoening en het zorgaanbod, maar vooral over wat familie en naasten kunnen doen. Hoe ga ik om met mijn partner of zoon, met zijn hulpverlener en hoe blijf ik zelf overeind?

Een geprint exemplaar is verkrijgbaar via de webwinkel en via diezelfde plek ook gratis te downloaden.

Het is nogal wat als je familielid een psychose krijgt. Naasten merken vaak als eerste dat er iets niet klopt. En kunnen dan nergens terecht met hun zorgen. Het gaat meestal om volwassen mensen die zelf niet altijd open staan voor hulp. Wat kun je als naaste het beste doen?
MIND Ypsilon ondersteunt al 35 jaar familie en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. De combinatie van kennis van de aandoening en de positie van naasten maakt de Ypsilon-informatie uniek.

Mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van Ypsilon en Janssen.
Logo Vrienden Logo Janssen

De nieuwe brochure Help! Psychose in de familie vervangt de oude vertrouwde gele en groene brochures over schizofrenie en psychose.

ANBI logo