Helpdesk voor allochtone familie van schizofreniepatiënten

Schizofrenie komt relatief vaak voor onder migranten. Toch komt deze groep patiënten vaak te laat in beeld bij behandelaars, met alle gevolgen van dien. Vanaf vandaag kunnen allochtone familieleden van schizofreniepatiënten terecht op www.mikadohelpdesk.nl. De Helpdesk, een samenwerkingsproject van Mikado, Indigo en Ypsilon, biedt cultuursensitieve informatie, ervaringsverhalen en filmpjes over schizofrenie. Familieleden kunnen voor advies terecht bij de gratis informatielijn van de Mikado Helpdesk, die weer doorverwijst naar Ypsilon.

Familieleden spelen een sleutelrol bij een snelle inzet van hulpverlening bij allochtone schizofreniepatiënten. En die snelheid is belangrijk: hoe langer een psychose onbehandeld blijft, hoe slechter het herstel. Daarom is de informatie op de Mikado Helpdesk expliciet op de familie gericht. Mensen die de helpdesk raadplegen worden doorverwezen naar Ypsilon.

 

 

Schizofrenie komt relatief vaak voor onder migranten. Toch komt deze groep patiënten vaak te laat in beeld bij behandelaars, met alle gevolgen van dien. Vanaf vandaag kunnen allochtone familieleden van schizofreniepatiënten terecht op www.mikadohelpdesk.nl. De Helpdesk, een samenwerkingsproject van Mikado, Indigo en Ypsilon, biedt cultuursensitieve informatie, ervaringsverhalen en filmpjes over schizofrenie. Familieleden kunnen voor advies terecht bij de gratis informatielijn van de Mikado Helpdesk, die weer doorverwijst naar Ypsilon.

Familieleden spelen een sleutelrol bij een snelle inzet van hulpverlening bij allochtone schizofreniepatiënten. En die snelheid is belangrijk: hoe langer een psychose onbehandeld blijft, hoe slechter het herstel. Daarom is de informatie op de Mikado Helpdesk expliciet op de familie gericht. Mensen die de helpdesk raadplegen worden doorverwezen naar Ypsilon.

Contact met zorgverleners en met lotgenoten is belangrijk, ook voor familie. Allochtonen zijn vaak minder bekend met de ziekte schizofrenie en haar symptomen. Het kan zijn dat familieleden de hulpverlener niet vertrouwen of dat zij zich schamen. Daarom staan ervaringsverhalen centraal op de Mikado Helpdesk. Door veel van de informatie in woord en beeld, en in diverse talen, door lotgenoten te laten vertellen, kunnen bezoekers van de Helpdesk op cultuursensitieve leren over de ziekte. Zo herkennen zij hun eigen situatie eerder, merken ze dat zij niet de enigen zijn die te maken hebben met deze ziekte en zullen zij eerder open staan voor hulpverlening en voor steun vanuit Ypsilon.

Voor het Helpdeskthema schizofrenie werkt Mikado nauw samen met Ypsilon, vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, en Indigo Utrecht, een ggz-instelling die onder meer familiecoaching (thuiscoaching) biedt. Voor de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van cultuursensitieve voorlichting en advies over schizofrenie, ontvangt dit samenwerkingsverband subsidie van ZonMw, vanuit het programma ‘Zorg voor Beter.’

 

 

 

ANBI logo