Hulplijn voor mensen zónder klachten

SIRE start vandaag met de campagne ’Doorbreken van taboe op psychisch ziek zijn’. De campagne richt zich op mensen zónder psychische klachten,  op ‘iedereen die denkt dat iemand die stemmen hoort niet op een goed gesprek zit te wachten’ en op ‘mensen die niet weten hoe je normaal omgaat met iemand met een psychische ziekte’. Zij kunnen de hulplijn 0900-0727 bellen, die wordt bemenst door mensen die zelf psychische problemen hebben (gehad).  

Psychisch ziek zijn zou – afgaande op de mate waarin het voorkomt – net zo normaal moeten zijn als een gebroken been, maar uit onderzoek blijkt anders. Gebrekkige omgang met mensen met een psychische aandoening kan bij hen leiden tot werkloosheid, een klein sociaal netwerk, mindere kwaliteit van leven en lage zelfachting. En dat terwijl ongeveer 20 procent van de bevolking per jaar met dit soort ziekten wordt geconfronteerd, als slachtoffer of via mensen in de omgeving.

Familie, collega's of vrienden van hen die aan een psychische aandoening lijden kunnen via de hulplijn vragen stellen over hoe zij het beste met de situatie kunnen omgaan. Het blijkt dat veel Nederlanders moeite hebben om normaal om te gaan met mensen die een psychische aandoening hebben, zoals een depressie of psychose. Naastbetrokkenen zullen, indien gewenst, naar Ypsilon worden verwezen.

De campagne duurt tot en met oktober 2013, waarna de hulplijn wordt overgedragen aan het Landelijk Platform GGz.

Uit de kast

Stigma is een van de belangrijkste problemen die mensen met een psychische aandoening ervaren. Ypsilon sluit aan bij de SIRE-campagne en promoot via www.ypsilon.org/oproepen  een project om de bespreekbaarheid op het werk te vergroten en ondersteuning te bieden aan werknemers en werkgevers die zich hiervoor inzetten.

 

 

Meer openheid  op het werk kan voordelen hebben voor werknemers met een psychische aandoening (niet op de tenen hoeven lopen, duidelijkheid over grenzen en talenten) én voor werkgevers (vermindering productieverlies, toekomstbestendig personeelsbestand).

ANBI logo