Informatieavond over wonen voor mensen met een psychische aandoening

Chapeau Woonkring Haarlemmermeer organiseert samen met Ypsilon op 1 maart a.s. een informatiebijeenkomst over wonen. De avond is bedoeld voor potentiële bewoners en hun naasten. Ypsilonleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. 
Op de bijeenkomst geeft Chapeau informatie over het functioneren van een kleinschalige woonvoorziening volgens het door hen ontwikkelde model. Daarnaast wordt de belangstelling en behoefte aan een kleinschalige woonvoorziening in de regio Haarlemmermeer gepeild. 
Naast vertegenwoordigers van Chapeau geven ook de gemeente, de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en een woningcorporatie hun visie. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden voor de bijeenkomst is gewenst (via E Haarlemmermeer@chapeau-woonkringen.nl)

Datum: 1 maart 2016 
Aanvang: 19.00 inloop met koffie, 19.30 opening programma 
Locatie: Auditorium Rabobank, Polarisavenue 150, 2132 JX Hoofddorp

Chapeau Woonkring Haarlemmermeer (CHW) 
Chapeau Haarlemmermeer is in 2013 opgericht met als doel het oprichten van een woonvoorziening, ‘Zelfstandig wonen met ruggensteun’ is het motto. Initiatiefnemers zijn ouders van psychisch kwetsbare jonge volwassenen. De woonvoorziening zal bestaan uit 15 tot 20 zelfstandige woonunits/appartementen, aangevuld met een gemeenschappelijke ruimte. CWH functioneert onder de paraplu van de koepelstichting Chapeau Woonkringen (zie onder).

Chapeau Woonkringen
Een Chapeau Woonkring is een groepje zelfstandige woningen, dicht bij elkaar gesitueerd. Iedere bewoner heeft zijn eigen voordeur, zijn eigen woon- en slaapkamer, keuken en badkamer. Daarnaast zijn er faciliteiten voor gezamenlijke activiteiten en voor het bieden van ruggensteun aan de bewoners door professionele begeleiding. De Woonkring kan overal in een woonwijk staan. 
In een aantal gemeenten zijn al woonvoorzieningen gerealiseerd, bijvoorbeeld Uden en Tiel. In andere gemeenten verkeren initiatieven in een priller stadium, onder meer Heusden, Tilburg, Rosmalen en ook Haarlemmermeer.

Chapeau 
De onafhankelijke stichting Chapeau Woonkringen heeft als doel om in de verschillende gemeenten in Nederland burgerinitiatieven te helpen op professionele wijze een woonvoorziening in te richten waar mensen met psychische of psychosociale problematiek zelfstandig kunnen wonen onder professionele begeleiding. Die begeleiding is er vooral op gericht om hen te helpen deel te nemen aan de samenleving. 
Zie www.chapeau-woonkringen.nl

Ypsilon 
Ypsilon is de vereniging van familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Ypsilon steunt, adviseert en vertegenwoordigt 6000 mantelzorgers en behartigt de belangen van familie én patiënt. 
Via het Expertisecentrum Wonen van Ypsilon vindt u informatie over bestaande woonvormen voor mensen met psychosegevoeligheid, maar ook over het opzetten van een eigen wooninitiatief. Verder kunt u hier in contact komen met andere initiatiefnemers. 
Zie www.ypsilon.org/wonen

Heeft u plannen om zelf een kleinschalig wooninitiatief te starten? De startersbijdrage van Ypsilon geeft u een financieel steuntje in de rug.
Meer informatie: www.ypsilon.org/woonadvies

ANBI logo