Informatiebijeenkomst Wet Verplichte zorg

Verplicht, maar niet onmondig!

Meer eigen regie, betere zorg en minder dwang met de WVGGz

MIND Landelijk Platform  organiseert met de Landelijke stichting Familievertrouwenspersoon en de Stichting Patientenvertrouwenspersoon een drietal informatie-  en discussiebijeenkomsten over de Wet Verplichte GGz, die op 1-1-2020 van kracht wordt.
Naasten zijn van harte uitgenodigd.

Data:    woensdag 15 mei, maandag 24 juni  en maandag 23 september 2019
Tijd:      van 13.00-16.00 uur
Plaats: MIND Stationsplein 125, Amersfoort
Toegang: gratis voor cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, geïnteresseerde en belanghebbende burgers in het algemeen.

Informatie en aanmelden: klik hier

Thema's:

  • 15 mei: Wat zijn je rechten als burger, cliënt en als naaste?
  • 24 juni: Wat doet de gemeente met een melding? Wordt jouw stem gehoord? Welke rol kunnen naasten spelen?
  • 23 september: Kan ik verplichte zorg voorkomen met een eigen plan van aanpak? Ambulante dwang; waar gaat het over?

Vragen vooraf?

De organisatoren willen graag weten welke prangende vragen er vooraf leven t.a.v. de WVGGz, bezien vanuit het cliënten-, naasten-, burgerperspectief. 
Stuur ze aan: lotte.franskits@wijzijnmind.nl 

In de bijeenkomsten kunnen we vervolgens ingaan op de meest gestelde vragen. 

De toegang is gratis voor Ypsilonleden, naasten, clienten en geinteresseerde burgers.

Klik hier voor de toolkit die Ypsilon maakte om familieleden te ondersteunen bij crisis.

ANBI logo