Initiatief moet student Verpleegkunde beter voorbereiden op GGZ

Instellingen voor de GGZ en regionale opleidingscentra uit Gelderland en Overijssel gaan de aansluiting van het onderwijs op de GGZ verbeteren. Op de huidige opleidingen tot Verpleegkundige leren mbo-studenten niet de specifieke deskundigheid die nodig is voor het werk in GGZ-instellingen. Met de ondertekening van een overeenkomst hebben vijf opleidignscentra (roc’s), vijf GGZ-instellingen en kenniscentrum Calibris officieel vastgelegd daar wat aan te gaan doen.

Instellingen voor de GGZ en regionale opleidingscentra uit Gelderland en Overijssel gaan de aansluiting van het onderwijs op de GGZ verbeteren. Op de huidige opleidingen tot Verpleegkundige leren mbo-studenten niet de specifieke deskundigheid die nodig is voor het werk in GGZ-instellingen. Met de ondertekening van een overeenkomst hebben vijf opleidignscentra (roc’s), vijf GGZ-instellingen en kenniscentrum Calibris officieel vastgelegd daar wat aan te gaan doen.

De partijen spraken af de komende vier jaar de GGZ een herkenbare plek te geven in de opleiding tot Verpleegkundige. Dit gebeurt onder andere door leerlingen in de klas casussen uit de GGZ-praktijk voor te leggen. Ook doen ze mee aan GGZ-workshops, waarbij ze ervaringen met medestudenten kunnen delen. In de opleiding krijgen ze bovendien meer theoretische onderbouwing over de specifieke doelgroepen in de GGZ, zoals verslaafden, psychiatrische patiënten en psychogeriatrische patiënten.

Zo’n twee jaar geleden uitten GGZ-instellingen in Midden en Oost-Nederland hun zorg over de voorbereiding van de student Verpleegkunde op de geestelijke gezondheidszorg. Dit vormde de aanleiding voor de start van het project ‘mbo-verpleegkundige in de GGZ’ met roc’s (Deltion College, Graafschap College, Landstede, ROC Aventus en ROC van Twente), GGZ-instellingen (Dimence, GGNet, Mediant, Meerkanten en Tactus) en kenniscentrum Calibris. De resultaten van dit project vormen de basis van de samenwerkingsovereenkomst die is getekend.

ANBI logo