Initiatiefgroep lanceert “De Nieuwe GGZ”

De wijze waarop de GGZ is georganiseerd is op termijn niet duurzaam, terwijl het beter kan. Dat is de kern van een pamflet dat gisteren onder de naam “De Nieuwe GGZ” is gelanceerd. Dit is een initiatief van hoogleraren van de Universiteit van Maastricht, Jim van Os en Philippe Deslespaul, senior wetenschappelijk medewerker van het Trimbos Instituut Wilma Boevink en e-hulp deskundigen Michael Milo en Frank Schalken. Meer dan honderd mensen hebben het document bij uitkomst ondertekend, onder wie Jan Zandijk als voorzitter van Ypsilon.

De GGZ mag dan veel aan kwaliteit en transparantie hebben gewonnen, tegelijk is het streven naar kwaliteitsverbetering ten koste gegaan van de behoeften en context van het individu. De initiatiefgroep, die in januari ook met een boek zal komen, stelt een aantal oplossingsrichtingen voor waarbij meer nadruk op variatie, aanpassing, veerkracht en regie van hulpvragers sleutelwoorden zijn. Zo pleit de groep voor experimenten waarbij klassieke GGZ-instellingen “deels onderdeel worden van de gemeenschap rond de individuele hulpvrager en diens context.” In pilots moet de zorg worden teruggebracht naar een passende schaal (wijk, regio) met een aanbod van professionele- en mantelzorg rond de noden van de hulpvrager. Een landelijke eCommunity moet daarnaast gratis eHealth en mHealth realiseren.

Volgens mede-ondertekenaar Jan Zandijk sluit het initiatief aan op de behoefte van Ypsilon aan doorbraken in de manier waarop de GGZ nu is georganiseerd. “Binnen het bestuur van Ypsilon is zeker gediscussieerd over het pamflet. Over wat er staat, maar vooral ook over wat er niet staat. Maar de behoefte aan beweging is gelijk. Zouden wij een eigen pamflet maken, dan legden we bijvoorbeeld veel meer nadruk op de toekomstige rol van de familie. Die komt er in dit pamflet relatief bekaaid van af. En we zouden benadrukken dat de sleutel voor goede zorg ligt bij persoonlijk contact. Ook vragen we ons af álle patiënten baat zullen hebben bij de voorgestane veranderingen. Denk daarbij aan patiënten met ernstige psychische problemen voor wie langdurende zorg nodig blijft”.

Mede op basis van de regionale visiebijeenkomsten werkt Ypsilon momenteel aan een eigen statement dat ze op haar landelijk Studiedag op 14 november zal presenteren. Daarin zullen deze onderwerpen zeker terugkomen. “Geen jeukjargon, alles in gewone mensentaal opgeschreven”, aldus Zandijk.

 

Het pamflet dat gisteren verscheen is te lezen op www.denieuweggz.nl. Ook is er een Facebookpagina en een LinkedIn groep om verder te discussiëren.

ANBI logo