Inspectie tevreden over Penitentiair Psychiatrische Centra

De vijf Penitentiair Psychiatrische Centra in Nederland voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de zorg voor gedetineerde psychiatrische patiënten opgenomen in Penitentiair Psychiatrische Centra.

Sinds 2009 beschikken de penitentiaire inrichtingen in Nederland over in totaal vijf Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC). Deze centra zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Vught en Zwolle. Een PPC biedt psychiatrische zorg aan gedetineerden die om diverse redenen niet binnen de reguliere GGZ behandeld kunnen worden. Met het onderzoek wilde de inspectie zicht krijgen op de wijze waarop psychiatrische zorg voor gedetineerden binnen het PPC gestalte krijgt. Elk centrum werd binnen een half jaar twee keer bezocht.

De inspectie constateerde dat de PPC’s in korte tijd hebben weten te voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg. Bijzonder is dat de vijf nieuwe centra, met in totaal een kleine 700 plaatsen, in tegenstelling tot gewone huizen van bewaring dwangmedicatie mogen toepassen.

De vijf Penitentiair Psychiatrische Centra in Nederland voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de zorg voor gedetineerde psychiatrische patiënten opgenomen in Penitentiair Psychiatrische Centra.

Sinds 2009 beschikken de penitentiaire inrichtingen in Nederland over in totaal vijf Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC). Deze centra zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Vught en Zwolle. Een PPC biedt psychiatrische zorg aan gedetineerden die om diverse redenen niet binnen de reguliere GGZ behandeld kunnen worden. Met het onderzoek wilde de inspectie zicht krijgen op de wijze waarop psychiatrische zorg voor gedetineerden binnen het PPC gestalte krijgt. Elk centrum werd binnen een half jaar twee keer bezocht.

De inspectie constateerde dat de PPC’s in korte tijd hebben weten te voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg. zonder is dat de vijf nieuwe centra, met in totaal een kleine 700 plaatsen, in tegenstelling tot gewone huizen van bewaring dwangmedicatie mogen toepassen.

Er resteert nog wel een belangrijk risico voor de kwaliteit van zorg. Gebleken is dat de centra niet de beschikking hebben over een integraal en goed toegankelijk patiëntendossier. Informatieoverdracht en verantwoording van handelen is zo onvoldoende geborgd.

De inspectie heeft daarom het Ministerie van Veiligheid en Justitie gevraagd om samen met de penitentiaire inrichtingen de positieve ontwikkeling vast te houden en de geconstateerde knelpunten te verbeteren. De inspectie heeft vooral aandacht gevraagd voor de realisatie van een integraal patiëntendossier en een heldere positie van het PPC in de gehele hulpverleningsketen. Aandacht voor deze zaken is van belang voor de kwaliteit van zorgverlening aan deze kwetsbare patiëntengroep.
 

ANBI logo