Inspectierapport over Bart van U. klaar. Ypsilon in NOS journaal

'Iedere zorgverlener zag een foto, maar niemand bekeek de hele film'. Met deze beeldspraak schetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wat er misging in de zorgverlening aan Bart van U. Minister Schippers biedt een rapport hierover vandaag aan aan de Tweede Kamer. In het NOS-journaal vanavond belicht Ypsilon bestuurslid Wies van den Nieuwendijk de kant van de familie.

Van U. bracht in 2014 oud-minister Els Borst om het leven en een jaar later zijn oudste zus. Na zijn arrestatie, een paar dagen na deze laatste daad, bleek vrijwel meteen dat er het een en ander was misgegaan.De politie, de crisisdienst en het Fact-team, alle partijen hebben zich op verschillende momenten in de periode voor de moorden met Van U. beziggehouden. De informatie die de familie gaf is niet benut.

De inspectie concludeert dat de meeste zorgverleners hebben gehandeld volgens de geldende normen, maar dat zij een te gefragmenteerd beeld hadden, hun kennis niet met elkaar deelden, te weinig gebruikmaakten van de informatie van de familie en dat de controle en regie te wensen overliet.

Om dergelijke drama's in het vervolg te helpen voorkomen, doet de IGZ een aantal  aanbevelingen. Een ervan gaat over het zorgvuldig vastleggen van contacten met de familie. Ook als de patient (nog) niet in behandeling is, of na afsluiting van de behandeling.
De inspectie beveelt ook aan dat zorgaanbieders bij hun beoordeling en advisering – aan de rechter bijvoorbeeld – nadrukkelijk alle beschikbare informatiebronnen aanboren en gebruiken, waaronder met name de familie en de ketenpartners. 

Meer lezen? Klik hier voor het hele rapport.

Bestuurslid Wies van den Nieuwendijk verwoordt in het NOS-journaal over het rapport het standpunt van Ypsilon.

'Hadden politie en justitie meer geluisterd naar de signalen van de familie, dan zou Bart van U. mogelijk nooit tot de moorden zijn gekomen. In dat opzicht is Van U. niet alleen dader, maar ook slachtoffer', concludeerde voorzitter Jan Zandijk destijds al. 

De 'zaak Bart van U.' was aanleiding voor de politiek om het Aanjaagteam en later het Schakelteam 'verwarde personen' op te richten. Deze teams, waarbij ook Ypsilon betrokken is zetten niet alleen de patient centraal, maar ook de familie. Het Schakelteam adviseert de minister over preventie en persoonsondersteundende aanpak van mensen met psychische klachten. 

ANBI logo