Instelling mag met zorgbudget schuiven

Instellingen en zorgverzekeraars mogen dit jaar schuiven met hun budget, zodat het geld daar wordt ingezet waar ze de beste zorg kunnen leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft die oplossing gecreëerd op verzoek van het ministerie van VWS. Instellingen kiezen er steeds vaker voor om patiënten korter op te nemen danwel poliklinisch of thuis te behandelen; de ambulante zorg. Een stap die echter financieel niet aantrekkelijk was, omdat het geld voor een (duur) bed uit een ander potje komt dan ambulante zorg. De NZa heeft nu bepaald dat instellingen het beddengeld van de AWBZ mogen inzetten voor de zorg die anders wordt betaald uit de Ziekenfondswet, de Zvw.

De oplossing die nu is bedacht, is tijdelijk. De NZa zegt later dit jaar te komen met een advies voor een structurele oplossing.
 

ANBI logo