Instellingen met de billen bloot over familiebeleid

Wie bevraag je als je wilt weten hoe het staat met het familiebeleid van GGZ-instellingen? De familie of de instelling zelf? Beide, als het aan het Landelijk Platform GGz (LPGGz) ligt. Want met die wisselwerking voorkom je dat je blind staart op mooie beleidsnota’s of de blauwe ogen van de bestuurder, maar ook dat je uit de indruk van één individu afleidt hoe de hele instelling het doet. Na de publieksster van Ypsilon komt het LPGGz daarom met het vervolg in de vorm van een beleidsster voor familiebeleid.

Mede op basis van de Ypsilon Familiester die de afgelopen 2 jaar werd uitgereikt, hebben de cliënten- en familieorganisaties binnen het Platform een set kwaliteitscriteria ontwikkeld waaraan de familie vindt dat goed familiebeleid moet voldoen. Als volgende stap worden GGZ-instellingen momenteel benaderd om aan te geven wat zij op dat vlak te bieden hebben. Daarbij zoekt het Platform het bij de hoogste in rang: de Raden van Bestuur en eventueel aanwezige familieraden van GGZ-instellingen en verslavingsklinieken die langdurige klinische opname van volwassenen bieden, of beschermd wonen aan volwassenen.

De deelnemers kunnen LPGGZ Sterren verdienen op vier thema’s wanneer zij instellingsbreed aan de kwaliteitscriteria voldoen. Behalve naar algemeen beleid wordt specifiek doorgevraagd hoe het zit met de aanwezigheid en de kwaliteit van de Familievertrouwenspersoon, de Familieraad en het Klachtenrecht voor familieleden. Eind 2011 verwacht het LPGGz de uitslagen van de enquête via de website bekend te kunnen maken. De instelling met de meeste sterren wordt extra in het zonnetje gezet.

Ypsilon heeft grote verwachtingen van de instellingen die het in eerdere jaren goed deden bij de Ypsilon Familiester. Ze heeft inmiddels 6 instellingen op de eregalerij staan: Altrecht, afdeling ABC (winnaar 2009), het ACT-team van GGZ Eindhoven (eervolle vermelding 2009), Ouder/partnerwerk van De Hoop GGZ (eervolle vermelding 2009), de Zorglijn psychotische stoornissen UMC Utrecht (winnaar 2010), het Vijfde Wijkteam van GGZ Noord-Holland Noord (eervolle vermelding 2010) en de Zorglijn Vroege psychose AMC (eervolle vermelding 2010).

Voor meer informatie over familiebeleid en de kwaliteitscriteria: www.platformGGZ.nl/lpGGZ/thema_familiebeleid. Informatie over de uitgereikte Ypsilon familiesterren: www.familiester.nl

ANBI logo