Internetprojecten voor hulp bij schizofrenie

Mensen met schizofrenie en hun familie met internet zitten goed de komende jaren als ze hulp willen krijgen. Nieuwe initiatieven van de kant van zorgverleners en zorgvragers proberen het wereldwijde web zo veel mogelijk uit te buiten. Van de aanbiederszijde waren het GGZ Westelijk Noord Brabant en de Breburggroep die vorige week met een internetproject startten, van de zorgvragerszijde heeft Ypsilon deze week een projectaanvraag ingediend voor een vierjarig internetproject.

Mensen met schizofrenie en hun familie met internet zitten goed de komende jaren als ze hulp willen krijgen. Nieuwe initiatieven van de kant van zorgverleners en zorgvragers proberen het wereldwijde web zo veel mogelijk uit te buiten. Van de aanbiederszijde waren het GGZ Westelijk Noord Brabant en de Breburggroep die vorige week met een internetproject startten, van de zorgvragerszijde heeft Ypsilon deze week een projectaanvraag ingediend voor een vierjarig internetproject.

Het project van de Brabantse instellingen betreft een website waarmee patienten hun hulpverlener via het web meteen om raad vragen als er een terugval dreigt. Ook kunnen zij hun eigen dossier via het internet raadplegen zonder tussenkomst van een professional. Hun (vaak parttime werkende) hulpverlener wordt beter bereikbaar via internet, verwachten de instellingen. Het Trimbos Instituut en het Julius Centrum gaan na of het project met de naam Eigen Regie bij Schizofrenie ertoe leidt dat hulpverleners zich beter aan de beschikbare kennis houden en het ’self management’ bij patient en familie toeneemt.

In het project dat Ypsilon op stapel heeft staan vormen onderling contact en het delen van ervaringskennis een belangrijke sleutel voor informatievoorziening via de website. Want vaak lopen patienten- en familieorganisaties hopeloos achter de mogelijkheden aan. Alle recente successen op internet (Google, Wikipedia, YouTube, Hyves) zijn op geschoeid op een fundamenteel andere leest dan wat de meeste organisaties nu te bieden hebben, constateert de vereniging. De kracht van het internet anno 2009 is dat ieder zijn eigen ervaringskennis aandraagt om samen iets op te bouwen. Zoals het gewicht van een koe opvallend nauwkeurig te raden is door maar genoeg mensen, deskundig of niet, hun mening te laten geven. de inbreng van de gebruikers. Ypsilon wil de handschoen opnemen om zichzelf en collega-organisaties te leiden naar deze kansrijke aanpak. Of ze die kans krijgt, is nog even afwachten. Pas op 1 juli 2009 is duidelijk of het Ypsilon is gegund om het project aan te pakken.

ANBI logo