Jan Zandijk nieuwe voorzitter van Ypsilon

Jan ZandijkJan Zandijk is vanaf vandaag de nieuwe voorzitter van Ypsilon. Onder applaus ging de Ledenraad vandaag akkoord met zijn voordracht. Hij volgt Marja Hasert op, die vorig jaar om persoonlijke redenen voortijdig haar functie neerlegde. “Als we echt willen bereiken dat de kwaliteit van zorg aan onze verwanten beter wordt, dan is hun inbreng en die van hun familie onontbeerlijk”, vatte hij zijn ambitie samen.

Met een schat aan bestuurlijke ervaring en met een achtergrond als ‘broer-van’ past de nieuwe voorzitter perfect in het profiel dat de Ledenraad had opgesteld. Zandijk (61) is al decennialang lid van de vereniging Ypsilon en was nauw betrokken bij de zorg voor zijn broer. Die leed ruim 30 jaar aan verslaving, psychoses en schizofrenie voordat hij vijf jaar geleden overleed. “Ik heb alles waarmee hij te kampen had van heel dichtbij meegemaakt, waarbij ik veel grote problemen het hoofd moest bieden. Pas de laatste jaren van zijn leven, toen ik zijn curator was, ervoer hij mijn bemoeienis met hem soms als steun.”

Professioneel runt hij sinds 2000 zijn adviesbureau na jarenlange directiefuncties in de jeugdzorg. Van origine is hij inrichtingswerker. Hij heeft een brede inhoudelijke en bestuurlijke ervaring in zorg en welzijn. Hij vervulde interim-opdrachten in onder meer de jeugdgezondheidszorg, de ouderenzorg en het onderwijs. Deze hadden vrijwel allemaal betrekking op de primaire processen in de zorgverlening. Sinds 2009 is hij voorzitter van de stichting Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg. Ook is hij kaderlid van de stichting Presentie en kwaliteitsauditor.

De afgelopen maanden draaide hij al op proef mee in het Ypsilonbestuur en stond in die hoedanigheid op het Malieveld bij de acties tegen de eigen bijdrage. Binnenshuis woonde hij onder meer een van de visiebijeenkomsten bij en een beleidsdag, waarbij hij onder de indruk raakte van de bezieling en gedrevenheid van (kader)leden en personeel. Als eigen baas is Zandijk flexibel inzetbaar. Dat moet ook wel, vindt hij zelf, om op de noodzakelijke momenten het gezicht van Ypsilon te kunnen zijn.

 

ANBI logo