Kinderen verliezen recht op jeugdpsychiatrie

Het recht op zorg is voor kinderen met psychiatrische problematiek niet meer vanzelfsprekend. Dat is het gevolg van de nieuwe Jeugdwet die gisteren met een brede meerderheid door de Tweede Kamer werd aangenomen. Staatssecretaris Van Rijn kreeg de steun van VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Daarmee is hij ook in de Eerste Kamer verzekerd van een ruime meerderheid van 54 zetels. Alleen de SP, PVV, 50Plus en de Partij voor de dieren stemden tegen.

Kern van de Jeugdwet is dat gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de totale jeugdzorg. Lobbywerk van alle mogelijke organisaties in de GGZ en een petitie van meer dan 50.000 stemmen konden niet voorkomen dat ook de jeugdpsychiatrie in de nieuwe wet wordt opgenomen. De GGZ vreest dat gemeenten straks niet voldoende budget reserveren en deze zorg niet meer kunnen betalen. Kinderen en hun ouders lopen daardoor het risico dat ze nergens terecht kunnen als een kind ernstig ziek is. Bovendien denken ze dat gemeenten niet de kennis in huis heeft die nodig is boor dit specialisme. “Je maakt de gemeenten toch ook niet verantwoordelijk voor de kinderoncologie?”

Zij kregen de politiek niet overtuigd. SP en PVV hebben bij voortduring aangegeven dat ze vinden dat de wet veel te snel wordt ingevoerd, waardoor de gemeenten zich onvoldoende kunnen voorbereiden. De andere partijen lieten zich echter door de staatssecretaris overtuigen. “Uitstel brengt geen rust, maar versterkt de onzekerheid”, aldus Van Rijn.

Wel werden met moties wat van de maatregelen aangepast of verzacht. Zo wordt in de afspraken met gemeenten expliciet aandacht besteed aan de jeugdpsychiatrie en wordt de wet op verzoek van de oppositie na 3 jaar geëvalueerd in plaats van na 5 jaar. Ook kunnen ouders rekenen op een verwijzing door de huisarts naar de jeugdpsychiatrie.

De Jeugdwet is de eerste van drie grote decentralisatiewetten die het kabinet de komende tijd aan de Kamer zal voorleggen. Binnenkort volgen ook de Participatiewet en de wet Langdurige Intensieve Zorg. Ook daarover is nog veel te doen. Zo maakt Ypsilon samen met het Landelijk Platform GGz zich nog altijd sterk dat de langdurige GGZ-patiënt niet tussen wal en schip valt.

 
ANBI logo