Kinderombudsman: Financiële belangen staan bij jeugd-GGZ voorop

De toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp, inclusief de jeugd-GGZ worden bedreigd. Omwille van de kosten gaan gemeenten steeds vaker op de stoel van de hulpverlener zitten, constateert de Kinderombudsman. Zij stellen daarmee financiële belangen dan boven het belang van het kind. Ook organisatieproblemen en administratieve lasten hebben effect op de toegang van de jeugdhulp, zowel bij gemeenten als bij instellingen. Dit leidt bijvoorbeeld tot wachtlijsten, het uitblijven van tijdige herindicaties en vertraging in de toekenning van de hulp.

De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen in 2015 nog steeds de zorg en hulp krijgen waar zij recht op hebben na de recente decentralisatie van de zorg naar gemeenten. De decentralisatie moest leiden tot snellere, samenhangende hulp op maat voor kwetsbare kinderen en een vermindering van de regeldruk voor professionals. Maar die doelen zijn nog niet gerealiseerd, constateert de Kinderombudsman in zijn tweede rapportage. “Het is logisch dat zo'n ingrijpende operatie tijd vraagt”, aldus Kinderombudsman Marc Dullaert. “Anderzijds zie ik dat er bewust afwegingen worden gemaakt die ten koste gaan van kinderen.”

Naar aanleiding van het rapport maakte het NOS-journaal een indringend portret over Thijs, die vanwege psychoses uit huis moest. “Welke toekomst ik voor hem zie?”, herhaalt zijn moeder in de reportage de vraag. Om direct het antwoord te geven: “Niet. Als het zo doorgaat vrees ik dat hij niet ouder dan 19 wordt.”

Klik hier voor het rapport van de Kinderombudsman.

ANBI logo