Klink wil ondergrens voor psychiatrische zorg

Minister Klink van VWS wil dat voor de kwaliteit van psychiatrische zorg een ondergrens wordt vastgesteld. Zo’n norm zou het voor de Inspectie gemakkelijker maken om in te grijpen. “De Voedsel en Waren Autoriteit heeft harde normen, maar zodra het om mensen gaat ontbreken die. Daar zit ook bij mij het ongemak.” De minister en staatssecretaris Bussemaker moesten op het matje van de Tweede Kamer komen naar aanleiding van de geruchtmakende dood van een man in een separeercel. De fractiewoordvoerders toonden zich geschokt over deze en andere incidenten die sindsdien naar buiten zijn gekomen, onder meer via een onderzoek van de stichting PVP waaruit bleek dat zich ook in andere klinieken misstanden voordoen.

Minister Klink van VWS wil dat voor de kwaliteit van psychiatrische zorg een ondergrens wordt vastgesteld. Zo’n norm zou het voor de Inspectie gemakkelijker maken om in te grijpen. “De Voedsel en Waren Autoriteit heeft harde normen, maar zodra het om mensen gaat ontbreken die. Daar zit ook bij mij het ongemak.” De minister en staatssecretaris Bussemaker moesten op het matje van de Tweede Kamer komen naar aanleiding van de geruchtmakende dood van een man in een separeercel. De fractiewoordvoerders toonden zich geschokt over deze en andere incidenten die sindsdien naar buiten zijn gekomen, onder meer via een onderzoek van de stichting PVP waaruit bleek dat zich ook in andere klinieken misstanden voordoen.

“Zieke mensen verdienen behandeling en geen opsluiting”, betoogde Van Gerven (SP). “Het gaat om kwetsbare mensen die geen eigen keuze hebben”, aldus Bouwmeester (PvdA). Van Miltenburg (VVD) en Sap (GroenLinks) noemden het onacceptabel dat psychiatrische patienten maandenlang, soms langer dan een jaar, worden opgesloten in separeercellen. Het aantal separaties en vooral de duur daarvan nemen af, benadrukte minister Klink. Hij weersprak ook het idee dat er op grote schaal personeelstekorten zijn.

Ook de rol van de Inspectie kwam uitgebreid aan de orde in het debat. Heeft de Inspectie genoeg gedaan om misstanden aan te pakken? Van Miltenburg pleitte in een motie voor een onafhankelijk onderzoek. Sap en Van der Ham (D66) stelden dat de Inspectie te lang heeft gewacht met ingrijpen. Minister Klink vindt dat de Inspectie correct is opgetreden, maar moest wel toegeven dat het toezicht van de Inspectie nu omslachtig is en adequater moet. Bouwmeester (PvdA) bepleitte de sluiting van separeercellen. Instellingen die het goed doen op dit gebied kunnen daarbij andere tot voorbeeld dienen. De Kamer stemt op 7 oktober over de ingediende moties.
ANBI logo