Kwart psychiatrische patiënten afgelopen jaar slachtoffer van geweld

Het afgelopen jaar is een kwart van de psychiatrische patiënten het slachtoffer geweest van geweld. Dat concludeert een Brits onderzoeksteam op basis van een groot metaonderzoek naar geweld onder mensen met handicaps. De bevindingen zijn gisteren gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet.

Het team kwam tot zijn bevindingen nadat ze 21 onderzoeken met elkaar had vergeleken die melding maakten van geweld onder volwassenen met een handicap in de breedste zin van het woord. Alleen de gevallen waarin het geweld zich had voorgedaan in de 12 maanden die vooraf gingen aan de studie. De resultaten zijn schokkend: het idee dat mensen met een handicap vaker het slachtoffer zijn van geweld, blijkt te kloppen. En binnen die groep zijn mensen met een psychiatrische handicap oververtegenwoordigd: 24,3 procent van alle psychiatrische patiënten is jaarlijks het slachtoffer van lichamelijk geweld, seksueel geweld of intimidatie, tegen 6,1 procent van mensen met een verstandelijke handicap.

De onderzoekers maken de kanttekening dat op veel van de onderzochte studies methodisch wel wat aan te merken is en niet altijd duidelijk was om wat voor handicap het ging. De onderzoeken beslaan bovendien maar beperkte delen van de wereld. Vooral landen met lage of middeninkomens ontbreken in de analyse.

ANBI logo