Landelijk meldnummer voor personen met verward gedrag eindelijk in de lucht: 0800-1205

Er zijn jaren overheen gegaan sinds MIND Ypsilon het idee voor het eerst lanceerde, maar eindelijk is het zover: Per 1 juli 2020 is het Landelijk Meldnummer niet-acuut beschikbaar, met het telefoonnummer 0800-1205. Dat maakte staatssecretaris Blokhuis kort voor het weekend bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Telefooncentrale uit vroeger tijdenDe werking ervan wordt deze zomer getest door hulpverleners en politie, waarna in het najaar het publiek nader zal worden geïnformeerd. Dan wordt ook de officiële naam van het meldnummer bekend gemaakt. Vanaf dat moment weet iedereen die zich zorgen maakt om een kwetsbaar en/of verward persoon waar zij met deze zorgen terecht kunnen.

Doordat het landelijke meldnummer doorschakelt naar de regio kunnen volgens Blokhuis zorgen over kwetsbare en/of verwarde personen op een laagdrempelige wijze worden gedeeld, ook als de beller niet bekend is met het telefoonnummer van het betreffende regionale of gemeentelijke meldpunt. “Naasten of omwonenden weten vaak niet weten waar ze met hun zorgen over een kwetsbaar en/of verward persoon terecht kunnen. Dit terwijl een melding van verward gedrag het begin kan zijn van een hulptraject waar deze persoon behoefte aan heeft.”

Aan de komst van het landelijke meldnummer gingen maar liefst 6 lange jaren van lobby door Ypsilon en MIND vooraf. Gemeenten zaten lang niet allemaal te wachten op het inrichten van een eigen meldpunt. En de gemeenten die wel een meldpunt hadden vonden de bereikbaarheid vaak wel groot genoeg. Landelijk werden vooral technische belemmeringen aangevoerd en moest er een protocol worden ontwikkeld wie welk telefoontje zou oppakken. Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter: “Het ministerie en gemeenten hielden elkaar daarbij gevangen: een landelijk meldnummer was pas mogelijk als er naar alle gemeenten doorgeschakeld kon worden maar zoalng het landelijke nummer er niet was maakten gemeenten maar weinig haast.” Pas toen de Wet verplichte ggz allen gemeenten verplichtte om ook een meldnummer te hebben kwam de vaart er weer wat in.

MIND Korrelatie als achtervang

Het nummer is niet alleen bedoeld om verward gedrag te registreren: Op basis van de melding kan door het regionale of gemeentelijke meldpunt worden onderzocht of en, zo ja, welke hulp kan worden ingezet om de persoon, waarover zorgen bestaan, te helpen. Dat is volgens Blokhuis van belang, omdat zodoende de juiste zorg voor een kwetsbaar persoon in de eigen regio wordt opgepakt. De meeste meldpunten zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Belt iemand met zorgen na de openingstijden van een meldpunt, dan kan de beller op werkdagen tot 21:00 uur worden doorverbonden met MIND Korrelatie. Zij bieden een luisterend oor voor de beller en geven eventueel advies.

De beller kan er vaak ook voor kiezen om bij het meldpunt een voicemailbericht in te spreken, waarna de beller tijdens de openingstijden van het betreffende meldpunt wordt teruggebeld. Voor acute meldingen is uiteraard altijd 112 beschikbaar. Bijna alle gemeenten (90%) zijn nu al via een regionaal of lokaal meldpunt aangesloten op het Landelijk Meldnummer. Voor de gemeenten waar nu nog geen meldpunt is, fungeert MIND Korrelatie de eerste periode als achtervang.

Tegelijk  benadrukt de staatsecretaris in zijn brief het belang dat er op korte termijn een volledig dekkend, landelijk netwerk van gemeentelijke en regionale meldpunten is. De komende periode gaat hij daarom in gesprek met gemeenten die nog niet aangesloten zijn en benadrukt hij hierbij ook het belang van een goede opvolging. Ook werken we aan het wettelijk verankeren van de taak van gemeenten om een eigen meldpunt te hebben of aangesloten te zijn bij een regionaal meldpunt.

Lees hier het bericht waarin het landelijk meldnummer voor het eerst werd toegezegd.

ANBI logo