Landelijke dekking Crisiskaart in zicht

De crisiskaartEen landelijke dekking van de crisiskaart is in zicht. Op dit moment hebben zo’n 1.500 mensen een crisiskaart op zak, maar dat zullen er vele duizenden meer gaan worden, verwacht het Schakelteam Personen met verward gedrag. De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt zodat iedereen in Nederland die een crisiskaart wil hebben, deze kan krijgen. Consulenten zijn inmiddels werkzaam in heel Nederland. De Crisiskaart is een opvouwbare kaartje met de omvang van een bankpas dat mensen bij zich dragen die weten dat ze in een psychische crisis kunnen komen.

Op het kaartje staat wat professionals of omstanders tijdens een crisis moeten doen, of juist niet. De crisiskaart zorgt ervoor dat mensen de juiste hulp krijgen en ze niet onterecht in een politiecel of isolatiecel terecht komen. Samen met de stichting Crisiskaart Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid werkt het Schakelteam aan het toegankelijker maken van de crisiskaart. Voorzitter Onno Hoes van het Schakelteam: “De crisiskaart geeft iemand die zich kwetsbaar voelt de regie terug over zijn of haar leven. Dat is belangrijk, iedereen moet mee kunnen doen in onze maatschappij. Daarnaast wordt het voor hulpverleners maar ook omstanders een stuk eenvoudiger om hulp te bieden; op de kaart staat immers hoe ze dat het beste kunnen doen”.

De crisiskaart is bijzonder omdat het zorg (‘ik heb medicijn x nodig’) combineert met sociaal maatschappelijke elementen (‘bel mijn moeder en zorg voor mijn kat als ik opgenomen word’). Speciale consulenten helpen bij het opstellen van de crisiskaart en het -plan. Een behandelaar of huisarts ondertekent de afspraken. De in het crisisplan genoemde partijen moeten zich hieraan houden. De kaart én het plan vallen dan namelijk onder de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Meer informatie op de nieuwe website van de Crisiskaart: www.crisiskaart.nl 

ANBI logo