Lectoraat Haagse Hogeschool en familieorganisaties tekenen voor samenwerking

Foto: Quintin van der Blonk

Foto: Quintin van der Blonk

Op 6 maart 2018 vond de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Lectoraat Mantelzorg van de Haagse Hogeschool en Ypsilon plaats. De lector Deirdre Beneken genaamd Kolmer plaatste een handtekening namens de HHS en directeur Bert Stavenuiter mede namens de organisaties die samenwerken in het project Naasten in Kracht. Samen willen ze onderzoek doen naar werkzame elementen in triadisch werken en materiaal ontwerpen gericht op psycho-educatie voor familie en naasten binnen de ggz. 

Onderzoek naar werkzame elementen in triadisch werken

De rollen van zorgvragers, naastbetrokkenen en professionele hulpverleners staan zowel bij Ypsilon als bij het lectoraat hoog op de agenda. Ypsilon heeft hiervoor een Triadekaart ontwikkeld die antwoorden geeft vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat de naaste een passende rol speelt in de zorg? Hoe voorkomen we dat de cliënt/bewoner het gevoel heeft dat hij daarbij buitenspel wordt gezet? En hoe weet de hulpverlener wat hij van de naastbetrokkene kan vragen en wat niet? Het lectoraat Mantelzorg gebruikt hiervoor de metafoor ‘Care Justitia’, een innovatieve weegschaal met in de plaats van twee, drie schalen. De drie schalen staan symbool voor zorgvragers, mantelzorgers en beroepskrachten. Op de werkvloer ontmoeten zij elkaar en zien we hen wikken en wegen hoe de zorg te delen. 

Ontwerpen van materiaal gericht op psycho-educatie binnen de GGZ

Gebak om de samenwerking te bezegelen

Dit onderdeel van de samenwerking gaat zich richten op het toegankelijk maken van beschikbaar onderzoek/materiaal voor alle betrokkenen. Het optekenen van verhalen die anderen weer kunnen helpen in hun zoektocht naar het aannemen van hun rol. Het verbinden van onderzoek, onderwijs en praktijk. Het betrekken van cliënten en naastbetrokkenen bij wetenschappelijk onderzoek en het delen van de resultanten op een toegankelijke manier. 

De professionaliteit en het enthousiasme waarmee deze samenwerking wordt aangegaan, geeft voldoende aanleiding om te rekenen op een vruchtbare samenwerking. 

 

 

ANBI logo