Lot GGZ-patient in langdurige zorg nog altijd onbeslist

Een kleine opening, maar toch. Twee moties in het slotdebat over langdurige zorg bieden nog een beetje kans dat er ook GGZ-cliënten in de toekomstige ‘kern-AWBZ’ komen. Al zal het bij staatssecretaris Van Rijn (VWS) niet van harte gaan. “Kunt u me vertellen waarom u nou zo’n probleem heeft als zware GGZ-patiënten ook een plaats zouden krijgen in de kern-AWBZ? Heeft u een dealtje gesloten met de zorgverzekeraars ofzo?” wilde D66-woordvoerder Vera Bergkamp van de staatssecretaris weten. Nee, een dealtje was het volgens hem niet. Wat het wel was bleef vaag.

Op andere punten was Van Rijn veel duidelijker. Hij ging mee met de kamerbrede wens om een persoonsgebonden budget te verankeren in de kern-AWBZ, de Zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) en ook tegenover het persoonsvolgend budget stond hij welwillend. Daarnaast vond hij het geen probleem om de inspraak van familie, cliënten en professionele cliëntondersteuners wettelijk te verankeren om een ‘tegenmacht’ te organiseren. Van Rijn was bovendien bereid de drempel van 10 uur voordat een pgb kan worden aangevraagd te schrappen als er inhoudelijke alternatieven komen.

De onduidelijkheid voor de GGZ was daarom frappant, maar werd ingegeven door een motie van regeringspartijen PvdA en VVD. Zij vroegen de staatssecretaris op een rijtje te zetten voor welke groepen nog niet vaststond onder welke financiering ze zouden vallen en daarover uiterlijk 1 september duidelijkheid te geven. Daarmee bleef de ultieme genadeklap voor de GGZ nog uit, ook omdat Van Rijn zei nog geen keuze te hebben gemaakt welke deel van de GGZ dan onder de ZVW zou vallen en welk deel onder de Wmo. “Als daar discussie over is vraag ik dat aan de zorgverzekeraars en professionals in de sector”. De cliënten- en familieorganisaties bleven daarbij onbenoemd. “Die noodzakelijke ‘tegenmacht’ geldt kennelijk niet voor hemzelf”, constateerde Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter die het debat bijwoonde.

Gesteund door een intensieve lobby van het Landelijk Platform GGz en Ypsilon had D66 aanvankelijk laten weten een motie in te willen dienen om al in het debat een keuze te forceren. Zij zag daar echter voortijdig van af omdat bleek dat de PvdA niet bereid was om hierin mee te gaan en zo een meerderheid zou uitblijven. In plaats daarnaast kondigde D66 aan een hoorzitting te willen organiseren met de belanghebbende organisaties. Zij wil zo duidelijk krijgen waar precies de verschillen zitten als het gaat om de GGZ. Waarom bijvoorbeeld kiest de koepel van zorginstellingen GGZ Nederland voor de ZVW terwijl patiënten dat liever anders zien?

 

ANBI logo