LPGGz: Arbeidsgehandicapten juist slechter af met Participatiewet

Het kabinet wil veel meer arbeidsgehandicapten aan het werk helpen. Daarom wordt per 1 januari 2015 de Participatiewet ingevoerd. Uit een analyse van onderzoeksbureau Regioplan blijkt dat door de nieuwe wet de arbeidskansen van veel arbeidsgehandicapten juist verslechteren. De analyse is gemaakt in opdracht van het Landelijk Platform GGz, Ieder(in), de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een beperking en de Landelijke Cliëntenraad.

Het belangrijkste middel om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen zijn de zogenaamde baangaranties. Werkgevers hebben toegezegd de komende tien jaar 125 duizend arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Uit de analyse van Regioplan blijkt dat de kans groot is dat dit gaat mislukken. Het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en de LCR vinden dat de Participatiewet moet worden aangepast. De baangaranties moeten worden opengesteld voor alle arbeidsgehandicapten en goede ondersteuning moet voor alle betrokken groepen worden gegarandeerd. Maandag 13 januari 2014 vinden er in de Kamer hoorzittingen plaats over de Participatiewet. Daar zullen de cliëntenorganisaties dit onderzoek opnieuw onder de aandacht brengen.

Voor het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten zijn meestal speciale voorzieningen nodig, zoals een jobcoach of aanpassingen op de werkplek. Gemeenten gaan straks bepalen wie hiervoor in aanmerking komen. Het probleem is dat het aan het werk helpen van bepaalde groepen arbeidsgehandicapten voor gemeenten zeer duur is, terwijl andere groepen juist geld opleveren. Gezien de financiële problemen waarin gemeenten verkeren, is de kans groot dat de ‘dure groepen’ weinig ondersteuning krijgen en daardoor nauwelijks kans maken op werk via de baangaranties.

Kwetsbare groepen

De groepen die buiten de boot dreigen te vallen, zijn juist de meest kwetsbare mensen:

  • arbeidsgehandicapten die zijn aangewezen op beschut werk (veel mensen met een verstandelijke beperking)
  • arbeidsgehandicapten met zware beperkingen die niet meer kunnen verdienen dan 50% van het minimumloon
  • arbeidsgehandicapten die samenwonen met een partner of bij hun ouders inwonen (vaak omdat ze veel zorg nodig hebben).

> Klik hier om het rapport te downloaden

ANBI logo