LPGGz: Richt vervolg Aanjaagteam op preventie en persoonlijke aanpak

Onder de noemer ‘Doorpakken!’ heeft het Aanjaagteam Verwarde personen vandaag het stokje doorgegeven. Het team wordt opgeheven, maar maakt plaats voor een zogeheten Schakelteam dat onder leiding komt te staan van Onno Hoes. Het Landelijk Platform GGz en ook Ypsilon spraken hun waardering uit voor wat het Aanjaagteam het afgelopen jaar in beweging heeft gebracht, maar zeggen ook dat een krachtig vervolg nodig is. De urgentie is onverminderd groot. Het vervolg zal in het teken moeten staan van preventie en een persoonsondersteunende aanpak.

Incidenten krijgen in de aanpak van verward gedrag nog steeds te veel aandacht. Hierdoor ontstaat een eenzijdige focus op de 'achterkant' van het probleem: de crisissituaties, vraagstukken rond veiligheid en overlast en gedwongen zorg. Het LPGGz pleit met het Aanjaagteam voor een omslag naar preventie: probeer te voorkómen dat mensen in een crisis geraken.

Ook de slotconferentie vandaag in Utrecht had dezelfde mix van persoonlijke ervaringsverhalen en beleidsverhalen die het team vanaf het begin kenmerkt. Ook de constante aandacht van het team voor de familie van mensen met verward gedrag kwam terug, tot en met het dankwoord van VWS-minister Schippers: “Het Aanjaagteam zette niet alleen patiënt centraal maar ook de familie. Dat is wat we willen zien! De rol van de familie hebben we heel erg hard nodig. Als er íets duidelijk is geworden, dan is dat het!” Ze prees de inzet van het team voor de beweging ‘van systeemwereld naar leefwereld’.

Een wens die nog bepaald niet overal in de praktijk wordt gebracht, constateert het Landelijk Platform: Mensen die crisisgevoelig zijn, zijn gebaat bij persoonlijke aandacht, een integrale benadering en hulpverleners die niet loslaten totdat de persoon in kwestie zelfstandig verder kan of warm is overgedragen naar een andere goede hulpverlener. In de praktijk worden zij te vaak geconfronteerd met hulpverleners die formeel en risicomijdend opereren.

Het is ook kritisch naar gemeenten die hun aanpak voor verward gedrag veelal ontwikkelen zonder noemenswaardige inbreng van cliënten en naastbetrokkenen. Dit is in schrille tegenstelling met de werkwijze die het landelijk Aanjaagteam gevolgd heeft. “De inbreng van ervaringsdeskundigen en de signalen van cliënten en familieleden zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van preventief lokaal beleid. Dit geldt ook voor de eigen initiatieven op het gebied van zelfregie en herstel die helpen om mensen meer grip te geven op hun eigen leven”, aldus het Platform in een persbericht.

 

ANBI logo