LPGGz stapt naar de rechter om eigen bijdrage

Het Landelijk Platform GGz stapt naar de rechter om de eigen bijdrage die minister Schippers in de GGZ wil invoeren van tafel te krijgen. “Wij zullen er alles aan doen om de doorvoering van deze discriminerende en stigmatiserende bezuinigingsmaatregel te verhinderen. Wij blijven er op hameren dat het principieel onjuist en onrechtvaardig is om een onderscheid te maken tussen psychiatrie en somatiek. Wij gaan samen met onze lidorganisaties en andere GGZ-partijen juridische stappen ondernemen”, aldus het persbericht dat het Platform heeft uitgegeven.

Het massale protest op het Malieveld eerder deze week tegen het harteloze GGZ-beleid van minister Schippers, heeft een dag later in de Kamer niet geleid tot serieuze nuancering. CDA, VVD en PVV zetten de harde lijn voort ondanks kritiek vanuit de oppositie en het GGZ-veld. Moties van alle oppositiepartijen werden door het kabinet aan de kant geschoven. Minister Schippers wilde niet verder gaan dan de toezegging dat ze zou ‘monitoren’ hoe de gevolgen van de eigen bijdrage zouden uitpakken. Alleen een motie van het eigen CDA en de SGP om te kijken of de eigen bijdrage voor de meest kwetsbare groep niet omlaag kon, bleef overeind. In het debat kwam er verder duidelijkheid over dat de eigen bijdrage niet geldt voor cliënten jonger dan 18 jaar en mensen met een gedwongen opname via de wet BOPZ.

Wat het LPGGz betreft is dat echter volstrekt onvoldoende. Het zal de invoering van de eigen bijdrage in de GGZ niet accepteren. Ook de lobby richting de Eerste en Tweede Kamer zal het LPGGz ‘onverlet voortzetten’. Het Platform doet daarnaast een beroep op ggz-zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de eigen bijdrage in de GGZ niet te innen.

ANBI logo